Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

II dio edukacije osobnih asistenata

II dio edukacije osobnih asistenata
U Udruzi SRCE, 20. lipnja 2017. godine od 13 do 17 sati održan je II dio edukacije 9 osobnih asistenata u sklopu projekta "Osobni asistent"

 

U organizaciji Udruge SRCE u suradnji s Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) 20. lipnja 2017. godine u prostorijama Udruge održan je II dio edukacije osobnih asistenata u okviru projekta “Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”, koji se provodi u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2017-2020.”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a koji se provodi od 28.3.2017. do 28.3.2019. godine i kojim je usluga asistencije osigurana za 9 korisnika, među kojima su po prvi put uključene i osobe s intelektualnim teškoćama.

Na edukaciji su sudjelovali svi osobni asistenti te voditeljica projekta Jelena Kovačević kao i koordinatorica asistenata Nikolina Sičaja, a edukaciju je vodila gđa Marica Mirić, predsjednica Saveza društava distrofičara Hrvatske.

U prvom dijelu edukacije svi osobni asistenti iznijeli su svoja iskustva u radu s korisnicima tijekom protekla dva i pol mjeseca te eventualne teškoće s kojima su se susreli u radu. Također, osobni asistenti su tijekom edukacije upoznati s raznim problemima s kojima se mogu susresti u radu s korisnicima, kao i s pružanjem prve pomoći korisnicima osobne asistencije. Osobni asistenti su upoznati i s alatima dobre komunikacije te načinima rješavanja mogućih sukoba u odnosu korisnika i osobnog asistenta ili obitelji korisnika.

Edukacija je doprinijela kvaliteti pružanja usluge osobne asistencije koja će korisnicima biti pružana ukupno 23 mjeseca i koja doprinosi povećanju kvalitete života i samostalnosti korisnika. 

Galerija

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška