Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Počela je provedba ciklusa radionica za korisnike usluge osobne asistencije u sklopu projekta "Osobni asistent"

Edukacija je financirana sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu projekta "Osobni asistent". 

16. lipnja 2021. godine održana je prva radionica za korisnike usluge osobne asistencije pod nazivom Mentalno zdravlje i invaliditet –  psihosocijalna podrška i radionica za roditelje korisnika pod nazivom Osobna vrijednost kroz roditeljstvo.

Izvoditelj radionice bio je ravnatelj Centra znanja PROFECTUS, g. Darko Kobetić, prof.reh.

U sklopu projekta "Osobni asistent" provest će se nekoliko radionica za korisnike usluge osobne asistencije:  

  • Kako biti samostalan i biti korisnik osobne asistencije
  • Uloga invaliditeta u osobnom razvoju
  • Potencijali prikriveni invaliditetom
  • Izazovi osobne asistencije
  • Podrška u funkciji osnaživanja

i roditelje korisnika usluge osobne asistencije: 

  • Osjećaj vlastitog uspjeha u kontekstu pružanja podrške
  • Rezilijentnost obitelji
  • Osobna odgovornost za invaliditet
  • Osobna asistencija kao podrška ili ne
  • Uloga roditelja u životu odrasle osobe s invaliditetom

Osnovni cilj radionica je jačanje kapaciteta svih ključnih dionika koji sudjeluju u planiranju i poboljšanju kvalitete usluge osobne asistencije te osnaživanje roditelja i osoba s invaliditetom za nošenje sa svakodnevnim izazovima. 

Radionice su finanirane sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce