Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Provedena radionica za osobne asistente i korisnike usluge asistencije

Provedena radionica za osobne asistente i korisnike usluge asistencije
9. veljače 2018. godine u Udruzi Srce provedena je radionica za osobne asistente i korisnike usluge osobne asistencije od strane Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH

Na radionici su sudjelovali osobni asistenti, korisnici usluge asistencije te njihovi roditelji/skrbnici, a radionicu su provele gđa Marica Mirić, predsjednica Saveza Društava distrofičara Hrvatske i gđa Manda Knežević, koje su u uvodnom dijelu radionice podsjetile sve prisutne na odgovornosti i obveze koje imaju kao osobni asistenti te korisnici usluge. 

Asistenti i korisnici govorili su o svojim iskustvima, o izazovima u radu i teškoćama s kojima su se susretali. Izrazili su želju da se usluga asistencije i ubuduće nastavi i osigura usluga osobne asistencije i za druge osobe kojima je nužna.

Projekt "Osobni asistenti" Udruga Srce provodi od 2012. godine i financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politku, a kroz njega je osigurana asistencija za dva korisnika s tjelesnim invaliditetom. 28.3.2017. godine Udruga je ptpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih iz Europskog socijalnog fonda kojim je osigurala korištenje usluge asistencije za 9 novih korisnika u trajanju od 2 godine (6 korisnika s intelektualnim teškočama i 3 korisnika s tjelesnim invaliditetom).

Programi pružanja usluge osobne asistencije kao primarni cilj imaju pružanje usluge u zajednici u kojoj korisnici žive i to sukladno principima neovisnog življenja koje osobama s invaliditetom pružaju mogućnost izbora i kontrole nad vlastitim životom. Poučeni petogodišnjim iskustvom u vlastitoj udruzi ali i analizirajući primjere dobre prakse drugih udruga možemo zasigurno potvrditi da je usluga osobne asistencije visokog prioriteta za društvo u cjelini. Često se mogu zapaziti izjave samih korisnika "bolje da mi uzmete život nego asistenta" iz razloga što  su korisnici usluge osobne asistencije unaprijedili kvalitetu življenja što se ogleda kroz primjere da su mnogi našli posao, postali aktivniji u udruzi, sklopili partnerske veze, započeli aktivan život u zajednici kroz uključivanje u kulturne, sportske i druge aktivnosti.  

Osobnom asistencijom unaprjeđuje se kvaliteta življenja osoba s invaliditetom kroz usluge samozbrinjavanja  i potporama u aktivnostima svakodnevnog života što neposredno dovodi do sprječavanja institucionalizacije jer osobe ostaju živjeti u svojoj prirodnoj okolini. S druge strane članovi obitelji ili oni koji skrbe izražavaju zadovoljstvo jer su dobili sigurnost da će njihovim članovima moći pomagati druge osobe i u trenutku kada oni to više ne budu u mogućnosti.

Program doprinosi procesu deinstitucionalizacije kroz pružanje sigurnosti osobama s invaliditetom da će u lokalnoj zajednici imati odgovarajuću podršku prilagođenu njihovim specifičnim potrebama. Usluga osobne asistencije, kao i ostali propisi članka 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, garantiraju sigurnost življenja u lokalnoj zajednici, te razvoj samopoštovanja  i vjeru u sebe 

Galerija

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška