Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Contacts


ec.europa.eu/esf

www.strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr

www.asoo.hr

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Ulaganje u budućnost

Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustavProjekt provodi Udruga "Srce" u partnerstvu: Centar za socijalnu skrb S.I.Zelina, DV Proljeće, DV Tintilinić, Osnovna škola Dragutina Domjanića, Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog, Osnovna škola Bedenica i Srednja škola Dragutina Stražimira.

"Srce" (Eng. Heart) - Association of children with development disabilities, disabled people and their families

 Main Office:  Petra Preradovića 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 74744681525

Phones:  01 / 2060462 098 / 507 807, 099-301-3930

Fax:  01 / 2060462

E-mail:  info@udruga-srce-zelina.hr

Bank Account:  2360000-1101845153 Zagrebačka Banka d.d.
SWIFT CODE: ZABA HR2X
IBAN:HR6723600001101845153
Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, 10000 Zagreb

www.udruga-srce-zelina.hr

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce