Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Program usluga za osobe s invaliditetom-Klub Srce

Program KLUB SRCE formiran je 2010. godine kao jednogodišnji projekt, a njegovo provođenje se nastavilo kroz trogodišnje programe koji su odobreni i financirani od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

Aktivnosti Kluba Srce (kreativne i rekreativne aktivnosti, sportske radionice, terapijsko plivanje, senzibilizacija i informiranje javnosti), uglavnom su usmjerene na kvalitetno provođenje vremena sukladno vještinama, interesima i ciljevima pojedinca.

Usluga doprinosi socijalnom uključivanju pojedinca i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena, a kroz individualne planove fokus ostaje na njegovim mogućnostima i interesima.

POLUDNEVNI BORAVAK ZA OSOBE S INVALIDITETOM

 Kome je usluga namijenjena:

  • mladim osobama s invaliditetom koje više nisu u sustavu obrazovanja
  • odraslim osobama s invaliditetom

 Usluga je dopstupna 5 dana u tjednu, do 4 sata dnevno.

Ova usluga doprinosi razvoju vještina za neovisno življenje osobe s invaliditetom, pridonosi socijalnom uključivanju mladih s teškoćama i osoba s invaliditetom u zajednicu u kojoj žive, rasterećuje članove obitelji i prevenira institucionalizaciju. Uključuje nekoliko aktivnosti (razvoj aktivnosti svakodnevnoga života, grupe samozastupanja, razvoj vještina iz područja očuvanja zdravlja, edukativno-obrazovne i komunikacijske aktivnosti, aktivnosti usmjerene na uključivanje u život zajednice) koje su usmjerene na poticanje samostalnosti i razvoj vještina samozbrinjavanja u svim životnim sferama.

Koristeći individualizirani pristup, uzimajući u obzir procjenu potreba korisnika za uslugama u programu te podatke iz individualnih planova, aktivnosti se planiraju i provode u skladu s vještinama, interesima i cijevima korisnika obuhvaćenih uslugom. Na taj se način potiče osobe s invaliditetom kao i članove obitelji na razvijanje osjećaja odgovornosti za vlastiti život.

Program obuhvaća mnoge specifične aktivnosti koje su od iznimnog značaja za osobe s invaliditetom.  Program je podržan specijaliziranim prijevozom bez kojeg mnogi članovi ne bi mogli sudjelovati jer u Gradu ne postoji usluga javnog prijevoza.

Mnoge aktivnosti provode se i izvan prostora Udruge, što pridonosi raznolikom sadržaju programa, proširivanju znanja iz raznih područja te upoznavanju s novim mjestima i osobama.

Kao takav, program je jedinstven u svojoj provedbi na području Grada i okolice, te je od strane raznih dionika Udruge prepoznat kao prioritetno područje djelovanja. Odobren je i financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce