Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Osobna asistencija

Usluge asistencije za osobe s invaliditetom obuhvaćaju uslugu osobne asistencije, uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i uslugu videćeg pratitelja slijepim osobama.

Usluge asistencije osobama s invaliditetom ostvaruju se u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom.

Sredstva za financiranje usluge osobne asistencije osigurava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Europski socijalni fond. 

Tko može koristiti uslugu:

 • osobe s tjelesnim invaliditetom
 • gluhoslijepe osobe
 • slijepe osobe
 • gluhe osobe
 • osobe s intelektualnim teškoćama
 • osobe koje ne mogu samostalno obavljati osnovne fiziološke i ostale dnevne potrebe

Korisnici usluge asistencije moraju biti starosti od 18  do 65 godina.

Koraci u ostvarivanju prava ove usluge

1. Informirati se u Udruzi Srce

2. Prikupiti dokumentaciju koja je potrebna Udruzi za prijavu novih korisnika u svrhu procjene od strane Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije

 Potrebna dokumentacija:                                

 • Liječnička dokumentacija ne starija od 6 mjeseci, a ukoliko je liječnička dokumentacija starija, potrebno je pribaviti potvrdu nadležnog liječnika o nepromijenjenom zdravstvenom stanju
 • Barthelov indeks ovjeren od liječnika specijalista (fizijatra) ne stariji od 6 mjeseci za osobe s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog invaliditeta
 • Ispunjeni obrazac - Prilagođena skala procjene kompetentnosti i potreba za podrškom osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima
 • Ispunjeni obrazac - Lista procjena potreba
 • Ispunjeni obrazac - Socio-anamnestički podatci korisnika
 • Preslika rješenja o lišenju poslovne sposobnosti za one korisnike koji su lišeni poslovne sposobnosti.

Korisnici usluge osobne asistencije samostalno odabiru osobnog asistenta, određuju opis posla, mjesto i vrijeme pružanja usluge, usmjeravaju ga i kontroliraju u radu i kvaliteti pružanja usluge.

Korisnici biraju osobnog asistenta uz pomoć Udruge u kojoj imaju članstvo, putem oglasa ili uz pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Za sada se svakom korisniku osigurava asistencija od 4 sata dnevno.  Čeka se Zakon o osobnom asistentu...

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce