Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Organizirano stanovanje provodi se u stambenim jedinicama, unajmljenim stanovima ili stanovima u vlasništvu osoba kojima se pruža podrška.

Osobama se pruža podrška kako bi u što je moguće većoj mjeri usvojile vještine odgovornog ophođenja s novcem, brige o sebi i o stanu, pripreme hrane, korištenja dostupnog prijevoza,  stvaranja i održavanja prijateljstava i poznanstava. Potiče se korištenje resursa i usluga koje lokalna zajednica nudi (zdravstvena skrb, trgovine, kulturne, rekreacijske, sportske i religiozne aktivnosti).

Ovisno o potrebnoj podršci usluge organiziranog stanovanja pružaju se u sljedećem opsegu i trajanju:

  • organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku – pojačana podrška funkcionalno potpuno ovisnim korisnicima tijekom 24 sata dnevno
  • organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku -pojačana podrška funkcionalno djelomično ovisnim korisnicima do 16 sati dnevno
  • organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku -podrška funkcionalno djelomično ovisnim korisnicima do 2,5 sata dnevno
  • organizirano stanovanje uz povremenu podršku -podrška funkcionalno neovisnim korisnicima 2 sata dva do tri puta tjedno

Udruga Srce nositelj je projekta Okruženje za samoostvarenje/Self-Realization Environment, čime unapređuje socijalnu infrastrukturu za pružanje usluge organiziranog stanovanja u Sv. Ivanu Zelini. To je projekt izgradnje zgrade za organizirano stanovanje i boravak za osobe s invaliditetom čime će se doprinijeti procesu prevencije institucionalizacije i razvoju mreže izvaninstitucionalnih oblika skrbi u zajednici. Više o projektu....https://www.udruga-srce-zelina.hr/hr/projekti-i-programi/eu-projekt-okruzenje-za-samoostvarenje/ 

Projekt neoviSAN, usmjeren je na aktivnosti osnaživanja svih stručnjaka iz zajednice koji rade s OSI, članove njihovih obitelji, samih OSI kroz zapošljavanje i uključivanje u psihosocijalnu podršku i radnu terapiju te aktivnosti jačanja kapaciteta cjelokupne zajednice za pružanje usluge organiziranog stanovanja. Više o projektu….https://www.udruga-srce-zelina.hr/hr/eu-projekti/ 

 

 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce