Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Psihološka podrška

Psihološka podrška pomaže ljudima da se nose sa svakodnevnim stresom te negativnim i izazovnim emocijama nastalim uslijed zahtjevnih životnih okolnosti. Pruža podršku pojedincu kako bi se lakše nosio sa svakodnevnim izazovim i teškoćama. Psihološka podrška je svojevrstan alat za uspostavu emotivne ravnoteže, kroz nju pojedinac upoznaje i koristi različite tehnike koje pomažu u nošenju s emocijama.

Psihološka podrška može pomoći u izbacivanju (ili umanjivanju) poteškoća koje su nastale na emocionalnom planu kao izravna posljedica stresa ili traume. Može za posljedicu imati promjenu obrazaca razmišljanja i suočavanja s problemima, a samim time ublažiti tjeskobu i potištenost. Na žalost, danas se ljudi još uvijek “srame” svojih psihičkih poteškoća, ili u nekim slučajevima psihičkih bolesti. Osuđivanje od strane društva pojačava napetost, a može potaknuti pojedinca na izolaciju. Nerijetko smo svjedoci kako se psihički poremećaji  taje, često se o njima ne govori (ostaju ispod radara); a kod pojedinca u potrebi se javlja ideja o tome da će biti obilježen. Sve navedeno može biti prepreka u aktivnom traženju pomoći i potpore.

Trajanje 45 minuta                       

Namijenjena je:

  • djeci s teškoćama
  • osobama s invaliditetom
  • članovima obitelji djece s teškoćama i osoba s invaliditetom

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce