Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Radno-terapijski postupci

Radno-terapijski postupci imaju za cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima svakodnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

Prije korištenja ove usluge potrebno je saznati što informacija o tome što dijete može i za to su najvažnije informacije od roditelja. Radni terapeut će promatrati kako dijete funkcionira te će kroz igru analizirati izvedbu aktivnosti djeteta.

Radni terapeut procjenjuje komponente izvođenja aktivnosti: motoričke, senzoričke odnosno osjetilne, perceptivne, kognitivne te psihosocijalne vještine. Ukoliko se procjenom utvrdi potreba za pružanjem usluge korisnik se uključuje u individualan radnoterapijski tretman. Ovisno o potrebama svakog pojedinog djeteta te uključenosti u druge oblike postupaka, dijete će koristiti termin jednom do dva puta tjedno. Odmah po uključenju za svako dijete ciljevi, u suradnji s roditeljima izrađuje se osobni individualni plan i dogovaraju se ciljevi. Također, osim individualnog rada s pojedinim djetetom, pruža se kontinuirana stručna podrška svakom roditelju sa zajedničkim ciljem postizanja optimalnog stupnja samostalnosti djeteta u svakodnevnom životu.

Osim djece s teškoćama, u radno-terapijske postupke uključuju se i osobe s invaliditetom. Aktivnosti koje se provode prilagođene su svakom korisniku individualno, ovisno o njegovim željama, interesima, sposobnostima i potrebama. Ostvarivanje ciljeva usko je povezano s percepcijom važnosti pojedine aktivnosti za svakog korisnika što znači da će rezultati tretmana biti uspješnije ostvareni ukoliko je glavni medij aktivnost koju odabere sam korisnik. Osim analize izvođenja aktivnosti i procjene komponenti koje su potrebne za njeno izvođenje, radni terapeut sudjeluje i u adaptaciji prostora u kojem se aktivnost provodi, procjenjuje potrebu za korištenjem pomagala i prilagođava izvođenje aktivnosti u namjeri da korisniku omogući što veći stupanj samostalnosti, a samim time pridonese kvaliteti života pojedinca i zajednice.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce