Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Usluge logopeda

Logopedskim postupcima ispravljaju se artikulacijske teškoće, potiče se ili  ubrzava razvoj i govora i komunikacije, pomaže se u prevladavanju jezičnih teškoća, teškoća čitanja i pisanja te se radi na rehabilitaciji slušanja i govora.

Interes kao i potreba za logopedom svakodnevno raste zbog čega i mi nastojimo unaprjeđivati svoj rad kao i materijale koje koristimo, kako bismo uspjeli doskočiti individualnim potrebama svakog djeteta.

Kabinet je suvremeno opremljen svim potrebnim dijagnostičkim, tehničkim i didaktičkim materijalima i pomagalima. Svaki materijal i pomagalo koristi se sukladno potrebama svakog djeteta te prema procjeni logopeda.

 Dijagnostički instrumenti:

 • Reynell razvojne ljestvice govora za procjenu razumijevanja i produkcije govora kod djece od 1-7 godina
 • Peabody slikovni test rječnika za provjeru receptivnog znanja jezika koji se primjenjuje od 2,5 godine nadalje
 • Koralje – Komunikacijske razvojne ljestvice za procjenu ranog jezičnog razvoja od pojave prvih gesta do razvoja gramatike, namijenjene djeci od 8 – 30 mjeseci, ali i za veću kronološku dob ukoliko se radi o kašnjenju govorno jezičnog razvoja
 • Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja - PredČIP za procjenu jezične spremnosti za ovladavanjem početnim školskim vještinama, namijenjen djeci školskim obveznicima
 • Alat za procjenu kognitivnih sposobnosti korisnika zajedno s PCEye Explore - alat koji se može koristiti za različite procjene i testove poput sposobnosti razumijevanja, prisjećanja, čitanja i pismenosti kod neverbalne djece, brzine i kašnjenja kod kognitivne obrade podataka. Uz pomoć ovog alata i uređaja za praćenje oka mogu se snimiti podaci o praćenju oka iz bilo koje aplikacije, od interneta i e-knjiga do filmova, igrica i drugih sadržaja.

Pomagala koja se koriste:

 • Digitalni logopedski set - obrađuje zvučni signal korištenjem digitalnog signalnog procesiranja. Najviše se koristi u korekciji izgovora glasova i kod poremećaja slušnog procesiranja koji se mogu javiti kod jezičnih teškoća, teškoća u čitanju, pisanju i učenju, te često uz ADHD sindrom, kao i u terapiji mucanja.
 • Vibrofon - poseban uređaj prvenstveno namijenjen korekciji izgovora glasova, najviše glasa – r, kada uz pomoć elektromotora koji pokreće sondu prislonjenu na djetetov jezik izazivamo vibracije neophodne za pravilan izgovor glasa – r.
 • U korekciji izgovora i općenito oralno – motoričkih vještina koristimo pomagala iz programa TalkTools, za poboljšanje vještina hranjenja, gutanja i žvakanja kao preduvjeta pravilnog izgovora.

Proizvodi iz područja asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije:

 • Boardmaker with SD Pro V6 for Windows - ovo je najnapredniji i najkompletniji Broadmaker koji se može koristiti za izradu edukativnih materijala, ali i za augmentativnu i alternativnu komunikaciju zahvaljujući ugrađenoj sintezi govora.
 • Tobbi Comunicator - softverski paket za augmentativnu i alternativnu komunikaciju koji tekstove i simbole pretvara u razumljiv govor, a omogućuje i korištenje računala.
 • Clevy maestro + paket – softverski paket koji u svom setu sadrži ABC maestro - pedagoško-rehabilitacijski program za učenje čitanja, pisanja i korištenja tipkovnice, program za čitanje teksta koji se ispisuje na tipkovnici TTS maestro, Clevy tipkovnicu - posebno dizajniranu tipkovnicu za djecu sa specifičnim teškoćama učenja, slijepe i slabovidne osobe i za osobe s motoričkim teškoćama, Clevy računalni miš sa dobro istaknutim tipkama te Clevy HearSafe slušalice.
 • Go Talk 9+ - ovo je uređaj (komunikator) za augmentativni i alternativni oblik komunikacije koji služi djeci i odraslima s govorno – jezičnim teškoćama kao i komunikacijskim teškoćama. Pomaže pri izražavanju, razumijevanju te prenošenju kao i primanju poruka od okoline. Svaki slikovni materijal u ovom komunikatoru može popratiti odgovarajući zvučni oblik koji se snima proizvoljno.
 • Simply works receiver i sklopka – uređaji su koji omogućuju osobama i djeci s motoričkim oštećenjima da upravljaju određenim radnjama na računalu.
 • TTS štipaljke pričalice – jednostavni su uređaji vedrih boja za snimanje i reprodukciju poruka, riječi ili zvukova. Zbog svog dizajna štipaljke su korisne u radu s manjom djecom jer ih se može zakvačiti na bilo koji predmet djetetovog interesa te se prije ili tada snimiti poruka, uputa, riječ ili zvuk potreban za rad.
 • Big point uređaji (pričajući kvadrati) – također su jednostavni uređaji vedrih boja za snimanje i reprodukciju poruka, riječi ili zvukova, no ovi uređaji su kvadratni, imaju mobilan prozirni poklopac na kojeg se mogu položiti i učvrstiti slike s nacrtanim znakovima ili ispisanim porukama. Zbog manjih dimenzija idealni su za korisnike s motoričkim oštećenjima, djecu mlađe kronološke dobi ili za slijepe i slabovidne korisnike.
 • Interaktivni zid – jednostavan komunikator sa prozirnim košuljicama za umetanje sličica ili slova i riječi te mogućnošću snimanja željene poruke i reproduciranja iste. Zbog svojih mogućnosti i izgleda idealan je za rad sa svim dobnim skupinama djece.
 • Story sequencer (pričajući raspored) – ovo je jednostavan komunikator koji služi za stvaranje priča u nizovima, vizualnih i školskih rasporeda te drugih aktivnosti za razvoj komunikacije

U radu se koriste različita didaktička sredstva u obliku vježbenica, slikovnica, knjiga, igračaka i igara, multimedijalne edukativne igre za kompjuter te edukativne aplikacije na tabletu.

Kod djece koja imaju poteškoća u komunikaciji te govor izostaje ili kasni, radi se uz pomoć sustava komunikacije razmjenom slika - PECS te uz pomoć znakova iz hrvatskog znakovnog jezika i znakovnog jezika za bebe (BabySigns). Za pojedinu se djecu s obzirom na potrebu i mogućnosti djeteta izrađuju socijalne priče – znanstveno utemeljena intervencija koja ima za svrhu usvajanje novih ponašanja, rutina, preusmjeravanje ili smanjenje određenih (najčešće nepoželjnih) ponašanja, razumijevanje određenih situacija kod djece i odraslih s komunikacijskim i intelektualnim teškoćama. Svaka priča izrađuje se individualno za svakog korisnika pojedinačno ovisno o situaciji i ponašanju za koje je potrebna priča.

Tretman logopeda traje 45 minuta.

Kroz suradni odnos u rad su uključeni roditelji i to od samog početka - kreiranja individualnog plana, postavljanja ciljeva, odabira metoda kao i daljnje evaluacije rada te savjetovanja za rad kod kuće. Tijekom rada se pruža i podrška cijeloj obitelji korisnika logopedskog tretmana vezano uz svakodnevno funkcioniranje.  

Suradnja sa stručnim timom Udruge je svakodnevna te se u radu njeguje interdisciplinarni pristup prilikom planiranja terapijskih postupaka, određivanja ciljeva te odabira metoda rada kako bismo zajedničkim snagama postigli najbolji i najbrži uspjeh.                                              

Osim unutar Udruge, ostvarujemo dobru suradnju sa školama i vrtićima na području i van lokalne zajednice kao i sa djelatnicima drugih ustanova uključenih u rad naših korisnika u svrhu razmjene informacija o djetetovom napredovanju, savjetovanja i pružanja podrške u njihovom radu, a sve s ciljem što bolje integracije naše djece s teškoćama u njihovu matičnu sredinu.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce