Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Pomoćnik u vrtiću

Ponekada je djetetu potrebna podrška koja se osigurava putem usluge pomoćnika u vrtiću. To je privremena podrška djeci s teškoćama, a njezin osnovni cilj je podrška u uključivanju djeteta u aktivnosti te poticanje djeteta na samostalnost.

Kada se ostvare ciljevi i dijete stekne potreban stupanj samostalnosti, usluga pomoćnika više nije potrebna jer dijete s teškoćama kao i svako drugo dijete treba razviti vlastite vještine za snalaženje u društvu. Procjenu postignutih ciljeva za svako pojedino dijete obavit će interdisiciplinarni tim stručnjaka. Za razvoj djeteta s teškoćama ovo je jako važno kako bi se pravovremeno moglo procijeniti kada ta usluga više nije potrebna kako bi se izbjeglo pretjerano zaštićivanje i onemogućavanja daljnjeg razvoja djetetove samostalnosti.

Udruga Srce pruža podršku pomoćnika u vrtiću od 2010. godine, a uz financijsku podršku Grada Sv. Ivan Zelina.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce