Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Dječje grupne radionice

U Udruzi Srce svaki tjedan provodi se usluga dječjih grupnih radionica. Sustavni rad s djecom s teškoćama u razvoju, njihovim roditeljima i članovima obitelji, ukazao je na potrebe i izazove s kojima se susreću braća i djece s teškoćama. Iz tog razloga stručnjaci u Udruzi prepoznali su važnost pružanja podrške i uključenosti u rad s braćom i sestrama korisnika terapijskih usluga. Radionice se provode jednom tjedno u trajanju od 90 minuta pod vodstvom psihologa i radnog terapeuta.

Tijek radionica organiziran je kroz dva dijela od 45 minuta. U prvom dijelu braća i sestre djece s teškoćama sudjeluju u zajedničkim aktivnostima  pod vodstvom psihologa. Kroz ovakav način rada braći i sestrama omogućava se njihovo vrijeme za igru, posvećenost isključivo njima kao i vrijeme za razgovor o emocijama s kojima se susreću. Pokazalo se da prisutnost djeteta s teškoćama u obitelji mijenja mnogo toga unutar same obiteljske dinamike, stoga se braći i sestrama nastoji omogućiti vrijeme u kojem će biti slobodni izraziti sve ono što misle, osjećaju i priželjkuju. Djeca s teškoćama u razvoju, koji su ujedno korisnici terapijskih postupaka u Udruzi, za to vrijeme sudjeluju u grupnim aktivnostima pod vodstvom radnog terapeuta. Aktivnosti su prilagođene potrebama, željama i sposobnostima svakog sudionika, a temeljni cilj je potaknuti ih na zajedničku suradnju kroz igru i komunikaciju. U drugom dijelu radionica se nastavlja spajanjem grupa pod vodstvom obje voditeljice. Djeci se pruža mogućnost izbora, sami odabiru aktivnosti prema svojim osobnim interesima, a voditeljice pružaju sigurnost i strukturu kako bi svaka radionica bila ispunjena smijehom, zajedničkom igrom i učenjem te međusobnim uvažanjem i upoznavanjem različitosti. 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce