Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Pomoć u učenju

Pomoć u učenju osmišljena je kao kontinuirani rad i podrška za učenike s teškoćama osnovnoškolske i/ili srednjoškolske dobi u savladavanju školskog sadržaja i u uklapanju u školski sustav. Pomoć u učenju predstavlja most u dijalogu između djeteta, roditelja i škole. 

Ova se usluga trenutno provodi u sklopu Lokalnog volonterskog centra, u Udruzi Srce, a volonteri u suradnji sa stručnim timom dobivaju upute na koji način da rade s djetetom. 

Volonteri za pomoć u učenju pomažu djetetu da prihvati svoje individualne sposobnosti i dosege te da izgradi samopouzdanje uz stalnu motivaciju za učenje kroz pozitivne i podržavajuće poruke odraslih. Važno je da dijete ili adolescent zna da odrasli vjeruju u njegove sposobnosti, da ga se sluša i da je njegov stav važan i prihvaćen. Tada se stvara siguran prostor u kojem se dijete ili adolescent može suočiti sa svojim školskim preprekama i poteškoćama.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce