Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Aktiviraj se, razvijaj se

Projekt osnaživanja osoba s invaliditetom i stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama s ciljem povećanja zapošljivosti i konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te socijalnoj uključenosti.

Projekt „Aktiviraj se, razvijaj se“ odobren je u okviru poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina i sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti od 930.799,84 kuna.

Projekt „Aktiviraj se, razvijaj se“ 6. je europski projekt koji je provela Udruga Srce. Svojim aktivnostima usmjeren je osnaživanju osoba s invaliditetom i stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama iz Centra za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina, Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, Grada Svetog Ivana Zeline, Udruge Srce te poslodavaca s područja Svetog Ivana Zeline s ciljem povećanja zapošljivosti i konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te njihovoj socijalnoj uključenosti.

Osobe s invaliditetom su prema statističkim podacima HZZ-a u još nepovoljnijem položaju u odnosu na ostale skupine kod zapošljavanja. S obzirom na gospodarsku i ekonomsku situaciju, nerijetko su dugotrajno nezaposlene, poslodavci se teško odlučuju na njihovo zapošljavanje ne poznavajući njihove kvalitete i kompetencije stečene obrazovanjem. Stručnjaci koji rade s osobama s invaliditetom, svakodnevno se susreću s njihovim nezadovoljstvom koji s godinama čekanja i traženja posla gube samopouzdanje i samopoštovanje te imaju osjećaj manje vrijednosti.

Također, mnoga radna mjesta na koje se prijavljuju nisu pristupačna (znakovlje, arhitektonske barijere i sl.) te su i u tim situacijama mogućnosti pronalaženja zaposlenja znatno smanjena.

Ovim projektom se izravno doprinijelo jačanju njihovih kompetencija, samopouzdanja i samopoštovanja, a kroz projektne aktivnosti osvijestilo se i potencijalne poslodavce o njihovim kvalitetama i sposobnostima.

Projektom su se:

 •  Razvijala znanja, vještine i sposobnosti
 •  Jačalo samopouzdanje osoba s invaliditetom
 •  Osvijestilo poslodavce o kvalitetama i sposobnostima osoba s invaliditetom
 •  Ojačalo stručnjake za pružanje podrške osobama s invaliditetom

Opći ciljevi projekta:

 • Povećati mogućnost za zapošljavanje
 • Umanjiti rizik od društvene isključenosti i siromaštva osoba s invaliditetom
 • Poboljšati kvalitetu rada stručnjaka

 Specifični ciljevi projekta:

 • Osnaživanje i razvoj novih vještina
 • Jačanje stručnjaka koji pružaju usluge povezane sa zapošljavanjem i društvenim uključivanjem osobama s invaliditetom

Razdoblje provedbe

22.10.2019. - 22.04.2021.

Mjerljivi ishodi:

Osnaživanje osoba s invaliditetom za zapošljavanje i uključivanje u društvo

 • provedena radionica „Komunikacijske vještine u timu“ u trajanju od 7 dana
 • provedena radionica „Timski rad“ u trajanju od 2 dana
 • provedena radionica „Pisanje životopisa i priprema za razgovor za posao“ u trajanju od 5 dana
 • provedena radionica „Korištenje društvenih mreža i online platformi za traženje posla i promociju poslovnih ideja“ u trajanju od 6 dana
 • provedena radionica "Izrada i ažuriranje web stranice" u trajanju od 5 dana
 • provedena radionica "Odnosi s javnošću" u trajanju od 3 dana
 • provedena radionica "Komunikacija i odnos s kupcima/klijentima" u trajanju od 7 dana
 • provedena radionica „Radna etika i upravljanje vremenom" u trajanju od 7 dana
 • izrađena on-line platforma Zaradi.hr prilagođena osobama s invaliditetom
 • zaposlen stručnjak za prilagodbu materijala (15 mjeseci, pola radnog vremena temeljem Ugovora o radu)
 • kupljeno 10 prijenosnih računala

 Osnaživanje stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama

 • provedena radionica "Emocionalni izazovi u radu s osobama iz marginaliziranih skupina" u trajanju od 3 dana
 • provedena radionica "Upravljanje vremenom" u trajanju od 1 dan
 • provedena radionica "Važnost međusektorske suradnje" u trajanju od 1 dan
 • provedena radionica "Prilagodba materijala osobama s invaliditetom“ u trajanju od 3 dana
 • provedena radionica "Komunikacijske vještine i timski rad“ u trajanju od 3 dana
 • provedena radionica "Poticanje osoba s invaliditetom za aktivno i uspješno pronalaženje posla" u trajanju od 1 dan
 • provedeno 10 supervizijskih susreta

Promidžba i vidljivost

 • dizajnirano, otisnuto i diseminirano 2500 letaka, 250 USB stickova, 250 majica s logom projekta, 250 platnenih vrećica s logom projekta, 250 kemijski olovki s logom projekta, 1 banner s logom projekta i 1 banner logom EU
 • ažurirana i prilagođena web stranica Udruga Srce
 • organizirana i održana 1 početna i 1 završna konferencija

 Upravljanje projektom i administracija

 • zaposlena voditeljica projekta (18 mjeseci, pola radnog vremena temeljem Ugovora o radu)
 • zaposlena koordinatorica projekta (18 mjeseci, pola radnog vremena temeljem Ugovora o radu)
 • kupljena zaštitna oprema i dezinfekcijska sredstva

 Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trg Nevenke Topalušić1, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: https://mrosp.gov.hr/

 Posredničko tijelo razine 2

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata europske unije

Radnička cesta 177, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr

Partner na projektu:

Grad Sveti Ivan Zelina                         

Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina

Za više informacija posjetite stranicu: https://www.zelina.hr

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce