Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

neoviSAN

neoviSAN
Udruga „Srce“ nositelj je 8. europskog projekta pod nazivom "neoviSAN" financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt će provesti u partnerstvu s Domom za odrasle osobe Skupnjak i Gradom Sveti Ivan Zelina s ciljem prelaska s institucionalnih socijalnih usluga na usluge u zajednici.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta :

 • Poticanje prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice

Specifični cilj 1:

 • Pružanje podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanje svijesti javnosti o istome

Specifični cilj 2:

 • unapređenje kvalitete i /ili  razvoj / širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga .

Specifični  cilj 3:

 • jačanje kapaciteta stručnjaka/ osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za  organiziranje i pružanje izvanistitucijskih  socijalnih usluga  i provedbu procesa 

 Ciljna skupina

 • Broj članova obitelji/udomiteljskih obitelji uključenih u projektne aktivnosti – članovi obitelji biti će uključeni u psihosocijalnu podršku i tematske susrete na temu roditeljstva s ciljem njihovog vlastitog osnaživanja i razvoja u koracima prema osamostaljivanju njihovih odraslih članova obitelji s invaliditetom.
 • Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju – u program osnaživanja kroz različite programe edukacija te prenošenjem iskustva stručnjaci će biti osnaženi  za pružanje usluge organiziranog stanovanja .

Mjerljivi ishod/očekivani rezultati

 • Zaposlen/a stručnjak/inja za mapiranje pružatelja usluge organiziranog stanovanja temeljem Ugovora o radu kroz 24 mjeseca provedbe projekta, 30% puno radno vrijeme
 • zaposlen/a voditelj/ica kampanje „ Ništa o našoj neovisnosti bez nas“ temeljem Ugovor a o radu  kroz 20 mjeseci  provedbe projekta, 100% pola radnog vremena
 • zaposlen/a radni /a asistent/ ica 1 temeljem ugovora o radu  kroz 20 mjeseci  provedbe projekta , 100% pola radnog vremena.
 • provedena kampanja „Ništa o našoj neovisnosti bez nas“
 • organiziran Okrugli stol“ Pravo osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim teškoćama„
 • zaposlen/a radni/a terapeut/inja za osobe s mentalnim teškoćama u Domu za odrasle osobe Skupnjak, temeljem ugovora o radu 100% puno radno vrijeme kroz 24 mjeseca
 • zaposlen/a psiholog/inja za pružanje psihološke podrške roditeljima/skrbnicima (54+) osoba s invaliditetom i osobe s invaliditetom kod prijavitelja  temeljem ugovora o radu, 50% puno radno vrijeme kroz 24 mjeseca
 • provedena kontinuirana podrška članova obitelji osoba s invaliditetom kroz 10 susreta ( 5 tematskih susreta i 5 psihosocijalna podrška)
 • provedene 3 radionice „Osnaživanje kroz iskustvo„ - provedba procesa deinstitucionalazacije centra te pružanje usluga u zajednici Ozalj
 • Proveden Program osposobljavanja za pomoćnike osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom  stanovanju"
 • Proveden Program osposobljavanja za poslove osobama s invaliditetom u zapošljavanju
 • Proveden Program osposobljavanja  asistenta/ ice osobama  s  mentalnim teškoćama u organiziranom  stanovanju
 • Provedena edukacija "Osobno usmjereni pristup i individualni plan podrške"
 • Provedena edukacija "Individualni plan podrške za osobe s mentalnim teškoćama"
 • Provedeno studijsko putovanje u Italiju s ciljem razmjene iskustva stručnjaka
 • zaposlen /a voditelj /ica u  elektroničkim medijima temeljem ugovora o  radu  kroz 24 mjeseca , 100% pola radnog vremena
 • zaposlen/a radni/a asistent/ica 2 , temeljem Ugovora o radu  tijekom 24 mjeseca, 100% pola radnog vremena
 • dizajniran i tiskan blok za pisanje
 • snimljen film o organiziranom stanovanju
 • ažurirana web stranica
 • organizirana promocija filma i završna konferencija
 • zaposlen/a voditelj/ica projekta temeljem Ugovora o radu kroz 24 mjeseca, 50% puno radno vrijeme
 • zaposlen/ a koordinator/ica projektnih aktivnosti i financijskog upravljanja projekta temeljem Ugovora o radu kroz 24 mjeseca , 50% puno radno vrijeme .

Ukupna vrijednost projekta

 • 1.430.344,59 kuna

Razdoblje provedbe projekta

 • 24 mjeseca od 01.11.2021. do 01.11.2023.

Partneri na projektu:

 • Grad Sveti Ivan  Zelina, Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina
 • Za više informacija posjetite web stranicu: https://www.zelina.hr/portal/  
 • Dom za odrasle osobe Skupnjak, Šulinec 2b, 10380, Sveti Ivan Zelina
 • Za više informacija  posjetite web stranicu: https://www.domskupnjak.hr/ 

Poredničko tijelo razine 1

 • Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • Ulica Grada Vukovara 78 , 10 000 Zagreb
 • Za više informacija posjetite web stranicu: https://mrosp.gov.hr/ 

 Posredničko tijelo razine 2

 • Hrvatski Zavod za Zapošljavanje , Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
 • Savska cesta 64, 10 000 Zagreb
 • Za više informacija posjetite web stranicu: www.strukturnifondovi.hr 

 Projek je sufinacirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce