Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Od 15 do 115

Udruga "Srce", uz Grad Sveti Ivan Zelina, partnerski sudjeluje u provedbi europskog projekta "Od 15 do 115" čiji je nositelj Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina

Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt UP.02.1.1.12.0015 „Od 15 do 115 – program socijalnog uključivanja mladih i osoba starijih od 54 godine na području Grada Sveti Ivan Zelina“.

Partneri na projektu:

  • Grad Sveti Ivan Zelina
  • „Srce“ – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Vrijednost projekta je 2.885.076,90 kuna te će se provoditi 24 mjeseca.

Provedbu projektnih aktivnosti možete pratiti na web stranici Nositelja projekta: https://www.pou-zelina.hr/ 

Čak 130 osoba, mladih i starijih, slabijeg imovinskog stanja, osoba s invaliditetom, osoba s ruralnog područja i dugotrajno nezaposlenih osoba sudjelovat će u projektu„ Od 15 do 115“ kojim će se tim istim osobama omogućiti socijalno uključivanje u lokalnu zajednicu.
Namjera je programa pružanje pomoći i podrške dugotrajno nezaposlenim osobama (njih minimalno 25-ero registriranih i neregistriranih u HZZ) u aktivnom traženju posla i uključivanju na tržište rada. Minimalno 25 dodatnih osoba starijih od 54 godine (uključujući i umirovljenike) sudjelovat će u programima socijalne inkluzije kroz različite aktivnosti vezane uz zapošljivost, obrazovanje, kulturu, sport, zapošljavanje, međugeneracijsku suradnju, volontiranje i prijevoz.
U projektu sudjeluje i minimalno 30 osoba s invaliditetom za koje će se organizirati provedba aktivnosti u sklopu Kluba za mlade, povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba razvojem vještina za aktivno traženje posla, obrazovanje za stjecanje traženih vještina na lokalnom tržištu rada, socijalnim uključivanjem kroz kulturne i sportske aktivnosti, stjecanjem iskustva i znanja sudjelovanjem u volonterskim aktivnostima i organizirati prijevoz za osobe iz ruralnih mjesta i osoba s invaliditetom.

Također, minimalno 50 djece i mladih osoba aktivno će sudjelovati u programima socijalnog uključivanja preko već spomenutog Kluba za mlade. Povećanjem zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba razvojem vještina za aktivno traženje posla i obrazovanjem provest će se stjecanje traženih vještina na lokalnom tržištu rada. Socijalnim uključivanjem kroz kulturne i sportske aktivnosti, stjecanjem iskustva i znanja sudjelovanjem u volonterskim aktivnostima i organiziranjem prijevoza za osobe iz ruralnih mjesta.
U svrhu provođenja programa kupit će se kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom i ciljane skupine, oprema za prilagodbu aktivnosti za osobe s invaliditetom i adaptirati prilagođeni wc, informatička i druga tehnička oprema…
Ovaj projekt je prvi takve vrste (financiran sredstvima EU) na koje je Pučko otvoreno učilište apliciralo te nas stoga prepoznavanje kvalitete predloženih programa i posljedično uspješnost prijave drži u nadi da će sredstva dodijeljena nam doprinijeti poboljšanju kvalitete života u našem Gradu i pripadajućih ruralnih naselja.

Projekt je sufinancirala europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Za više informacija posjetite web stranicu www.strukturnifondovi.hr 

 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce