Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Osobni asistent - faza I

Pružanje usluge osobne asistencije za 9 osoba s invaliditetom s ciljem jačanja njihovog socijalnog uključivanja te daljnjeg širenja i razvoja usluge

Projekt „Osobni asistent“ odobren je u okviru poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza I i sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti od 1.701.285,15 kuna.

Projektom se doprinosi proširenju i razvoju usluge osobne asistencije.

Opći cilj projekta:

Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije te uvođenje nove korisničke skupine - osobe s intelektualnim teškoćama u zajednici.

Specifični cilj projekta:

Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osoba s intelektualnim teškoćama kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Ciljna skupina

9 osoba s invaliditetom

Razdoblje provedbe

28.3.2017.-28.3.2019.

Ostvareni mjerljivi ishodi:

  • Održane edukacije za korisnike usluge osobne asistencije i osobne asistente
  • Zaposleno 9 osobnih asistenata
  • Zaposlena voditeljica projekta
  • Zaposlena koordinatorica rada osobnih asistenata
  • Održani mjesečni sastanci korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata
  • Osigurana promidžba i vidljivost projekta kroz izradu i tisak promidžbenih materijala te provedbu Početne i Završne konferencije projekta
  • Provedena tribina o važnosti usluge osobne asistencije
  • Provedena evaluacija usluge osobne asistencije

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trg Nevenke Topalušić1, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: https://mrosp.gov.hr/

 

Posredničko tijelo razine 2

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata europske unije

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce