Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Okruženje za samoostvarenje/Self-realization environment

Projekt izgradnje zgrade za organizirano stanovanje i boravak za osobe s invaliditetom čime će se doprinijeti procesu prevencije institucionalizacije i razvoju mreže izvaninstitucionalnih oblika skrbi u zajednici

„Srce“ - Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji prijavila se na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ sa projektom „Okruženje za samoostvarenje“.

Njime se planira izgradnja zgrade za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom i prostora za radno-okupacijsku terapiju, sa svrhom prevencije institucionalizacije te doprinosa razvoju mreže izvan institucijskih usluga i službe podrške u zajednici – Gradu Svetom Ivanu Zelini i okolnim gravitirajućim područjima. Predmetnim ulaganjem u socijalnu infrastrukturu omogućuje se prevencija ulaska osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u institucijski oblik skrbi.

Projekt se provodi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. sklopljenih s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.097.112,11 kn, a osigurat će se u 100%-tnom iznosu bespovratnim sredstvima, za koja je dana 01. srpnja 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Tom je prigodom predsjednica Udruge Đurđa Penava izjavila: „Iznimno smo ponosni što smo potpisali ovaj ugovor koji je rezultat dugogodišnjeg planiranja i svesrdnog rada u cilju dobrobiti naših korisnika. Ovim ćemo projektom povećati kvalitetu života osoba s invaliditetom, pomoći im u stjecanju vještina potrebnih za zapošljavanje te im tako podići samopoštovanje i neovisnost. Također, projektom želimo povećati socijalnu osviještenost naše okoline na osobe s teškoćama u razvoju i invaliditetom te tako podići i razinu društvene odgovornosti u samoj zajednici.“ I sama majka djeteta s teškoćama u razvoju i pokretačica udruge, prije 15 godina krenula je s drugim majkama u borbu za bolju budućnost svih potrebitih osoba i njihovih obitelji. „Susretali smo se sa brojnim problemima, dan za danom živjeli smo u neznanju i neizvjesnosti, tražili smo brojne načine kako organizirati život na kvalitetan način. Danas, 15 godina kasnije, još uvijek gradimo, otvaramo nova vrata, pokrećemo promjene i mislim da nećemo nikada stati jer će uvijek postojati netko kome možemo pomoći. A to je naš cilj“, istaknula je Penava. Izgradnjom i opremanjem objekta stvorit će se uvjeti za zadovoljenje životnih potreba i podršku osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama s područja Grada Sveti Ivan Zelina, ali i cijele Zagrebačke županije kao i lokalnih zajednica na području sjeverozapadne Hrvatske. Tako će im biti omogućeno da što neovisnije zadovoljavaju svoje svakodnevne, životne potrebe te se aktivno uključe u život zajednice.

Alternativni oblici skrbi i izvan institucijske usluge stvaraju mogućnost da osobe s invaliditetom odaberu mjesto boravka i nisu obvezne živjeti nametnutim načinom života, podupiru socijalnu uključenost, pridonose zapošljavanju, utječu na jačanje suradnje s mrežama OCD-a, potiču volontiranje svime navedenim povećavaju kvalitetu života ranjivih skupina te povećavaju socijalnu uključenost cjelokupne lokalne zajednice.

„Opći cilj ovog projekta je prevencija institucionalizacije kroz unaprjeđenje socijalne infrastrukture za organizirano stanovanje. Svrha je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje, uređenja i opremanja zgrade za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom sa krajnjom svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije“, istaknula je voditeljica projekta Marija Dugac. Navedenim će se smanjiti broj osoba s invaliditetom kojima bi neprovođenjem ovog projekta jedina opcija bila institucijski oblik skrbi. Pritom se omogućuje inkluzija i sprječava daljnja institucionalizacija novih korisnika. „Krajnji korisnici projekta su članovi Udruge Srce i njihove obitelji, osobe s invaliditetom s područja Grada Svetog Ivana Zelina, Zagrebačke županije i okolnih županija. Provedbom ovog projekta će se omogućiti organizirano stanovanja za do 12 korisnika (osoba s invaliditetom) i uključivanje 20 korisnika u aktivnosti programa – radne okupacije“, dodala je Dugac.

Uspješna provedba projekta u suradnji s dva partnera, Gradom Sveti Ivan Zelina i Zagrebačkom županijom, rezultirati će smanjenjem broja osoba s invaliditetom kojima bi neprovođenjem ovog projekta jedina opcija bila prelazak na institucijski oblik skrbi. Grad Sveti Ivan Zelina koji je vlasnik građevinske parcele na kojoj će se izgraditi zgrada, sklopio je s Udrugom Ugovor u osnivanju prava građenja te će u projektu sudjelovati kroz njegova aktivnosti i promidžbu.  Zagrebačka županija će sudjelovati u kontekstu održivosti rezultata projekta, kroz suradnju u Programu uključivanja korisnika u organizirano stanovanje,  koji će korisnicima olakšati prijelaz sa institucijske skrbi na skrb u zajednici.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2019. godine, u Republici Hrvatskoj bilo je 511.281 osoba s invaliditetom, od čega su 33.323 osobe u Zagrebačkoj županiji, a prema podacima Centra za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina na području grada živi 415 osoba s invaliditetom.

Udruga Srce jedini je pružatelj socijalnih usluga na području Grada Sveti Ivan Zelina, te trenutno okuplja 280 članova, od kojih je 130 aktivnih korisnika, i svojim djelovanjem doprinosi prevenciji institucionalizacije od početka svojeg djelovanja 2005. godine. Udruga u postojećim kapacitetima pruža usluge psihosocijalne podrške za djecu s teškoćama, individualne postupke radne terapije i senzorne integracije, usluge logopeda, rehabilitacije i fizikalnih tretmana, usluge pomoćnika u vrtiću, poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške za osobe s invaliditetom uz specijalizirani prijevoz, te usluge osobnog asistenta.

S obzirom na dugoročne ciljeve Udruge koji su usklađeni s razvojnim ciljevima na europskoj i nacionalnoj razini, a koji podrazumijevaju razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi u zajednici, za Udrugu je nužno povećanje kapaciteta u cilju širenja opsega pružanja izvan institucijskih usluga.

 Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge Srce.

„Srce“ – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, Petra Preradovića 3, 10380 Sveti Ivan Zelina, www.udruga-srce-zelina.hr

Više informacija o EU fondovima na internetskoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce