Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Osobni asistent - faza III

Pružanje usluge osobne asistencije za 14 osoba s invaliditetom s ciljem jačanja njihovog socijalnog uključivanja te daljnjeg širenja i razvoja usluge

Projekt „Osobni asistent“ odobren je u okviru poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III i sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti od 1.801.231,74 kuna.

Projektom se doprinosi proširenju i razvoju usluge osobne asistencije.

Opći cilj projekta:

Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije

Specifični cilj projekta:

Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja,osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Ciljna skupina

14 osoba s invaliditetom

Razdoblje provedbe

24.5.2021.-24.1.2023.

Mjerljivi ishodi:

 • Održane edukacije za korisnike usluge osobne asistencije i osobne asistente pod nazivom "Etički kodeks"
 • Održane edukacije za korisnike usluge osobne asistencije vezane uz unapređenje usluge osobne asistencije u trajanju od 12 dana
 • Održane edukacije za osobne osobne asistente za unapređenje usluge osobne asistencije u trajanju od 10 dana
 • Zaposleno 14 osobnih asistenata
 • Zaposlena voditeljica projekta
 • Zaposlena koordinatorica rada osobnih asistenata
 • Zaposlena administratorica projekta
 • Održani mjesečni sastanci korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata
 • Osigurana promidžba i vidljivost projekta kroz izradu i tisak promidžbenih materijala te izradu i promociju filma o usluzi osobne asistencije
 • Kupljena oprema i dezinfekciijska sredstva za sigurno pružanje usluge osobne asistencije
 • Provedena vanjska evaluacija usluge osobne asistencije

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trg Nevenke Topalušić1, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: https://mrosp.gov.hr/

 

Posredničko tijelo razine 2

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata europske unije

Radnička cesta 177, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce