Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Zajedno jači

Projekt jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga

Projekt „Aktiviraj se, razvijaj se“ odobren je u okviru poziva Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluge i sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti od 650.980,80 kuna.

Opći cilj projekta:

 • Doprinijeti razvoju i jačanju kapaciteta OCD-a te jačanju suradnje s institucijama i lokalnom zajednicom.

Specifični cilj projekta:

 • osnažiti zaposlenike i roditelje/voditelje OCD-a za razvoj socijalnih usluga u zajednici
 • educirati organizatore volontiranja i volontere za povećanje aktivnosti građana u životu zajednice
 • informirati članove lokalne zajednice o pružanju socijalnih usluga OCD-a u zajednici

Razdoblje provedbe

29.12.2014. - 28.12.2015.

Rezultati projekta: 

 • educiranih 20 zaposlenika iz 5 OCD-a i 25 roditelja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom/voditelja OCD-a s ciljem jačanja kapaciteta OCD-a za pružanje socijalnih usluga
 • educirani organizatori volontiranja i 60 volontera 5 OCD-a u 5 gradova za aktivno uključivanje u život zajednice
 • informiranih 75 članova lokalne zajednice o mogućnostima i ulozi OCD-a u njihovoj zajednici

Partneri na projektu: 

 • SVETA ANA udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i invalidnim osobama, Lobor. Za više informacija posjetite: https://www.sveta-ana-lobor.hr/ 

 • Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“, Đurđevac. Za više informacija posjetite: http://www.udrugamrdju.hr/ 

 • Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Maslačak" Križevci, Za više informacija posjetite: https://www.udrugamrkz.hr/ 
 • Udruga Sunce Novi Marof - za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, Novi Marof. Za više informacija posjetite: https://www.udruga-sunce.hr/ 

Posredničko tijelo razine 1

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, Opatička 4, 10000 zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: https://udruge.gov.hr/

Posredničko tijelo razine 2

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Štrigina 1, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/ 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce