Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Podrška u zajednici

Doprinos održivoj socijalnoj integraciji djece i mladih s fizičkim i intelektualnim teškoćama u obrazovni sustav lokalne zajednice.

Važnost ovog projekta za potrebe i zahtjeve ciljne skupine je mnogostruka. Projekt je osigurao uspješnu integraciju djece s teškoćama u vrtiće gdje će djeca predškolske dobi biti osposobljena za prelazak u osnovnu školu. Mladi u osnovnim i srednjim školama bolje su integrirani u škole sa poboljšanim djelovanjem u ispunjavanju profesionalnih i društvenih zadataka, i s razvijenom pozitivnim stavom prema učenju i radu.

Učitelji i asistenti stekli su nove vještine i znanja kako planirati, provoditi i nadzirati program individualnog pristupa svakom pojedinom djetetu. Roditelji su razvili pouzdanje i vještine kako pravilno odgovoriti na potrebe njihove djece i kako im olakšati njihovu uspješnu integraciju u formalno obrazovanje i lokalnu društvenu zajednicu.

Projekt je također poboljšao suradnju između civilnog društva/građana, lokalnih institucija i javnog sektora kao i podizanje šire svijesti i pozivanje svih zainteresiranih utjecajnih grupa na koordiniranu aktivnost u podupiranju uključivanja djece i mladih s posebnim potrebama u društvo.

Vrijednost projekta:

205.586,92 eura

Opći cilj projekta:

 • Doprinijeti održivoj socijalnoj integraciji djece i mladih s fizičkim i intelektualnim (psihičkim) teškoćama u razvoju u obrazovni sustav lokalne zajednice.

Specifični cilj projekta:

 • Razviti vještine i mogućnosti kod djece i mladih s teškoćama u razvoju u stjecanju znanja u obrazovim institucijama i socijalnoj interakciji
 • Unaprijediti znanje i stručnost učitelja, asistenata i roditelja u kvalitetnom pružanju pomoći djeci i mladima s teškoćama u razvoju
 • Promovirati/poticati suradnju, solidarnost i volonterstvo u uključivanju u društvo

Razdoblje provedbe

22.8.2013. - 21.2.2018.

Rezultati projekta: 

Poboljšane vještine učenja i druženja (socijalizacije) i mogućnosti djece i mladih s posebnim potrebama

 • 43 asistirane djece i mladih s fizičkim i intelektualnim poteškoćama: 8 djece (3-6 god), 30 (7-14 god) i 5 učenika (15-18,5 god)
 • Organizirane i provedene 4 integrativne radionice za djecu i mlade sa fizičkim i intelektualnim poteškoćama kao i za zdravu djecu (30 sudionika u svakoj radionici, 120 sveukupno)
 • Organizirane i provedene 2 eko-radionice za djecu i mlade sa posebnim potrebama kao i za zdravu djecu (36 sudionika u prvoj radionici i 45 sudionika u drugoj radionici, 76 sveukupno)

Poboljšati znanje učitelja, asistenata i roditelja u podržavanju društvene integracije djece i mladih s posebnim potrebama u obrazovni sustav i lokalnu zajednicu

 • Organizirano i provedeno 12 osposobljavanja/radionica vezanih uz uključivanje u obrazovanje
 • Educirano 53 odgojateljice iz 2 dječja vrtića te 35 učitelja/profesora iz 3 osnovne škole i 1 srednje
 • Podržano od strane 6 obrazovnih ustanova (2 vrtića, 3 osnovne škole i 1 srednja škola)
 • Angažirano 17 osobnih asistenata i 2 povremena asistenta: 6 osobnih u vrtićima (8 djece), 11 osobnih u osnovnim i srednjim školama (13 mladih), 2 povremena u osnovnim i srednjim školama (22 mladih)
 • Educirano 15 asistenata (6 asistenata u vrtiću i 9 asistenata za pomoć u učenju)
 • Educirana 43 roditelja
 • Educirano 19 djelatnika Udruge Srce (16 stalnih i 3 pratitelja/pomoćnika)
 • Educirano 19 asistenta u nastavi i vrtiću
 • Napravljeni materijali za osposobljavanje (11 različitih osposobljavanja)
 • Napravljeni individualni planovi obrazovanja na nivou škole (4 osnovne škole i 1 srednja škola)

Ojačavanje suradnje partnera u Projektu na lokalnoj razini

 • zajednički organizirani sastanci Projekt - tima i nadzornog/upravljačkog odbora
 • zajednički organizirane početna i završna konferencija o Projektu (2 konferencije, 200 sudionika).
 • dizajnirane i objavljene brošure o Projektu (1000 kopija)
 • zajednički pripremljen, objavljen i distribuiran Vodič za učenje (100 kopija)
 • zajedničko sudjelovanje u emisiji Radio Zeline „Otkucaji srca“ (9 radio emisija)
 • poboljšana i prevedena web-stranica Udruge SRCE
 • dizajnirano i otisnuto 120 pregača/majica i 1 baner/transparent

Partneri na projektu: 

Posredničko tijelo razine 1- MZOS

Za više informacija posjetite: www.mzos.hr 

Posredničko tijelo razine 2 - ASOO DEFCO

Za više informacija posjetite: www.asoo.hr/defco 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce