Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Osobni asistent - faza II

Pružanje usluge osobne asistencije za 11 osoba s invaliditetom s ciljem jačanja njihovog socijalnog uključivanja te daljnjeg širenja i razvoja usluge

Projekt „Osobni asistent“ odobren je u okviru poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II i sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti od 1.833.849,30  kuna.

Projektom se doprinosi proširenju i razvoju usluge osobne asistencije.

Opći cilj projekta:

Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Specifični cilj projekta:

Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Ciljna skupina

11 osoba s invaliditetom

Razdoblje provedbe

29.3.2019. – 22.3.2021.

Ostvareni mjerljivi ishodi:

  • Održane edukacije za korisnike usluge osobne asistencije i osobne asistente
  • Zaposleno 11 osobnih asistenata
  • Zaposlena voditeljica projekta
  • Zaposlena koordinatorica rada osobnih asistenata
  • Zaposlena administratorica projekta
  • Održani mjesečni sastanci korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata
  • Osigurana promidžba i vidljivost projekta kroz izradu i tisak promidžbenih materijala te provedbu Početne i Završne konferencije projekta
  • Provedena evaluacija usluge osobne asistencije

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trg Nevenke Topalušić1, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: https://mrosp.gov.hr/

 

Posredničko tijelo razine 2

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata europske unije

Radnička cesta 177, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce