Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Institucionalna podrška Udrugama osoba s invaliditetom

Trogodišnji program za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnog društva, a institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u RH.

Financijska sredstva za trogodišnji program institucionalne podrške u području djelovanja saveza i udruga osoba s invaliditetom, u 2014. godini ostvarila je i Udruga Srce, u iznosu od 133.185,00 kn; za stabilizaciju i daljnji razvoj udruge u više segmenta.

Prvenstveno kroz osiguranje financijskih sredstava za pokrivanje troškova aktivnosti na podizanju kapaciteta, mobilizaciji članstva te podršci zaposlenicima, suradnicima i volonterima kroz radionice iz područja psihodrame, strategija i vještina nošenja sa stresom, neformalne medijacije kao alata za konstruktivno rješavanje sukoba, komunikacijskih vještina i timskog rada, razvoja projektnih ideja i pisanje projektnih prijedloga Europskom socijalnom fondu, osnaživanje pomagača, upravljanje volonterima, organiziranje zajednice i sl. / u sklopu programa ''Klub Srce'', ''Podrška u zajednici '' i ''Pokreni i promijeni''.

Zahvaljujući dosadašnjoj institucionalnoj podršci koju smo realizirali od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i drugih donatora (Grad Sv.I.Zelina, Zagrebačka županija, poslovni subjekti) te vlastitim sredstvima uspjeli smo postići relevantne rezultate kao npr. rad u zajednici, povećanje vidljivosti djelovanja Udruge, promoviranje volonterstva, dizanje svijesti i razine vidljivosti OSI u sredini u kojoj žive.

 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce