Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Institucionalna podrška

Udruga Srce je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. Trogodišnji program provodi se za razdoblje od 2023. do 2025. godine

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnog društva, a institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u RH.

Institucionalna podrška je trogodišnji program Udruge odobren od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u razdoblju od 2023. – 2025. godinu.

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj. 

Planirana promjena kao rezultat korištenja institucionalne podrške u Udruzi će se očitovati u novoj organizacijskoj shemi rada Udruge koja će omogućiti pružanje kvalitetnijih socijalnih usluga djeci s teškoćama, osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji.  Postojeći kadar biti će ekipiran s 5 novih zaposlenika. Biti će oformljen tim za pružanje usluge organiziranog stanovanja. U podršci djeci s teškoćama, stručni suradnici Udruge djelovat će prema novousvojenim načinima definiranim u suradnji s ostalim članovima Tima za  suradnički razvoj inkluzije.

Lokalna zajednica učinkovitije će odgovarati na potrebe djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom, a podrška će se pružati prema inovativnom modelu koji za sada ne postoji niti u jednoj lokalnoj zajednici. Zajedničkim planiranjem i pružanjem podrške djeci Tim za suradnički razvoj inkluzije, može biti primjer dobre prakse međusketorske suradnje  u pružanju podrške djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom, te članovima njihovih obitelji.

Promocijom rezultata podrške, vidljiv će biti konkretan učinak proaktivnih organizacija civilnog društva u zajednici što će doprinijeti vidljivosti pozitivnih društvenih promjena kroz održivi, decentralizirani model suradnje.

Osnovni strateški pravci djelovanja Udruge u iduće tri godine:

1.Zagovaranje i zaštita prava djece s teškoćama, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

2.Doprinos zapošljavanju osoba s invaliditetom na području uže i šire lokalne zajednice

3.Pružanje osobno usmjerenih socijalnih usluga djeci s teškoćama, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima s ciljem prevencije institucionalizacije

4.Rad u zajednici

Vezano za 1. cilj, provodit će se javne kampanje, građanske akcije i okrugli stolovi i javne rasprave, iniciranje tematskih sastanaka s predstavnicima vlasti, kroz suradnju i partnerstva s drugim srodnim organizacijama u svrhu razmjene iskustva i primjera dobre prakse, jačat će se vidljivost i važnost zagovaračke uloge udruga u RH.

Vezano za 2. cilj, prije svega će se djelovati na lokalno poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i ostvarivanje prava na rad, a kroz konkretne primjere suradnje, nastojat će se takvi modeli, iskustva i prakse prenijeti i drugim organizacijama koje djeluju u sektoru zapošljava osoba s invaliditetom.

Vezano za 3. cilj, odnosno pružanje osobno usmjerenih socijalnih usluga, promovirat će se novo uspostavljeni mehanizam uopćivanja djece s teškoćama u sustav podrške na lokalnoj razini, ishodit će se licenca nadležnog Ministarstva za pružanje usluge organiziranog stanovanja za osobe s invaliditetom.

Vezano za 4. cilj, nastojat će se istaknuti volonterski potencijal u zajednici,  a kroz sudjelovanje na manifestaciji "Hrvatska volontira" povezivat će se građani i organizacije iz civilnog, javnog i poslovnog sektora u lokalnoj zajednici koji će kroz uključivanje u različite društveno korisne aktivnosti promovirati vrijednost volontiranja kao građansku vrlinu. LVC Zelina će na taj način biti dio mreže organizatora volontiranja te na taj način pridonijeti Nacionalnoj kampanji  koja ima za cilj istaknuti dobrobiti volontiranja za razvoj društva i potaknuti građane na volontiranje.

 

 

 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce