Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

INkluzija

Aktivnosti projekta "INkluzija" usmjerene su na stvaranje okruženja u kojemu će doprinos svakog člana društva biti dobrodošao. Inkluzija u prvom redu podrazumijeva pružanje jednakih mogućnosti svima kao i maksimalnu fleksibilnost u zadovoljavanju specifičnih obrazovnih i širih društvenih potreba svakog djeteta.

Kroz izvaninstitucionalne individualne aktivnosti djelovat će se na poboljšanje sposobnosti svakog pojedinca uključenog u projekt, a sve s ciljem ostanka u obitelji i matičnoj zajednici te sudjelovanja u redovitom sustavu odgoja i obrazovanja. Kroz partnerstvo i suradnju Udruge s odgojno-obrazovnim ustanovama iz zajednice, mobilizirat će se svi postojeći resursi iz zajednice ka te će se kroz zajedničke aktivnosti projekta raditi na promicanju inkluzije u zajednici.

S ciljem promicanja vrijednosti ljudskih prava i jednakih mogućnosti u predloženi projekt bit će uključeni odgojitelji, učitelji/nastavnici/profesori, stručni suradnici, pomoćnici, ravnatelji, stručnjaci, roditelji, djeca i djeca s teškoćama te osobe s invaliditetom.

U projektne aktivnosti bit će uključeni i volonteri što će doprinijeti promociji i razvoju volonterstva. Budući da smo kroz analizu potreba djece i mladih s teškoćama detektirali da zbog nedostatka sadržaja u lokalnoj zajednici nemaju mogućnosti uključiti se u slobodne aktivnosti, ovaj projekt pored rehabilitacijskih postupaka nudi i sadržaje slobodnih aktivnosti. Također detektirali smo potrebe odgojno obrazovnih djelatnika za potrebu pružanja podrške i stjecanja novih znanja i vještina kroz cjeloživotno učenje te smo u ovaj projektni prijedlog uvrstili aktivnosti koje će jačanjem njihovih kapaciteta izravno doprinijeti kvaliteti obrazovanja i života djece s teškoćama.

Analizom potreba roditelja koji teško usklađuju poslovni i privatni dio života suočeni sa svakodnevnim izazovima roditeljstva, posebno roditeljstva djece s teškoćama, u projektni prijedlog uvrštene su radionice te pružanje psihološke podrške kako bi se lakše i bolje nosili sa svakodnevnim izazovima i mogli pomiriti poslovni i privatni život.

Korisnici ovog projekta su djeca, roditelji, članovi obitelji te svi ključni dionici u stvaranju inkluzivnog okruženja i zajednice.

Razdoblje provedbe: 01.09.2021.-30.08.2022.

Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 80.761,07 kuna. 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce