Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Osobni asistenti - Trogodišnji program za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Programom „Osobni asistenti“ financiranog sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, osigurana je usluga osobne asistencije za 2 osobe s invaliditetom na razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2021. godine.

Opći cilj programa:

  • Doprinijeti jačanju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije

Specifični ciljevi programa:

  • Proširiti i nastaviti pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i najvećim stupnjem invaliditeta
  • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života uz poticanje neovisnog življenja osoba s najtežom vrstom i najvećim stupnjem invaliditeta
  • Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada zapošljavanjem na radno mjesto osobnog asistenta

Trajanje programa: 1.1.2019. do 31.12.2021. godine

Vrijednost programa: 315.270,00 kuna

Ugovorno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Udruga Srce nastavila je s provedbom trogodišnjeg programa osiguravanja usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kao ciljna skupina ovog projekta često u svakodnevnom životu nailaze na probleme u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te su ovisno o pomoći svoje okoline. Osobe pomagači su uglavnom članovi najuže obitelji (roditelji, braća i sestre), a koji podršku mogu pružiti u vrijeme kad njima odgovara, a ne kada je to potrebno osobi s invaliditetom. Nerijetko su isključeni iz života zajednice te borave unutar kuće, slabijeg su obrazovanja i nisu u mogućnosti tražiti zaposlenje i biti zaposleni. Zbog raspršenosti naselja od centra grada u kojem se nalaze sve institucije, ustanove, nerijetko su lišeni mogućnosti zadovoljenja najosnovnijih potreba. Kako su pomagači uglavnom članovi obitelji, teškoće se javljaju zbog starosti i bolesti roditelja koji fizički više nisu u mogućnosti pratiti i zadovoljavati potrebe osobe. Kako bi se spriječila institucionalizacija osoba s invaliditetom te povećala njihova samostalnost i mogućnosti nužno je potrebno osigurati podršku kroz osobnog asistenta kako bi fokus bio na osobu s invaliditetom i kako bi se kroz ovu uslugu pružila šansa za samoostvarenjem, jačanjem samostalnosti i samopoštovanja, samostalnog planiranja načina i sadržaja obavljanja svakodnevnih aktivnosti te osposobljavanje za što samostalniji život i ostanak u matičnoj sredini.

Udruga je od samog početka osiguravanja projekta osobnog asistenta razvila sustav praćenja potreba i izvršenja asistencije pomoću Liste procjene korisnika koji su sudjelovali na Programu te imajući u vidu medicinsku dokumentaciju i Barthelov indeks prilagođenom principima neovisnog življenja vršila konačni odabir osoba za koje se podnosi prijava.  Do sada su se uglavnom prijavljivale osobe koje su ovisile o visokom stupnju podrške drugih osoba u postupcima samozbrinjavanja i aktivnostima svakodnevnog života. Prilikom prijave na Program ispunjava se i obrazac sa socijalno-anamnestičkim podacima iz kojeg je vidljivo s kim osoba živi, u kakvom je psiho-fizičkom stanju ona i njena obitelj te kakva je prilagođenost stanovanja. Takvom analizom dobili smo sliku stanja te smo omogućili korisnicima kontrolu i izbor vrste usluge, načina pružanja usluge te vremena i mjesta na kojem će se usluga pružati. To je pridonijelo promjeni svijesti samih osoba s invaliditetom koje su uvidjele nebrojene mogućnosti koje pruža ova usluga te su postali svjedoci pozitivnih promjena u vlastitom životu i životu svojih obitelji. Iskustva korisnika koji koriste uslugu osobnog asistenta već nekoliko godina kroz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te njih 9 koji trenutno koriste uslugu asistencije preko Europskog socijalnog fonda govore o većoj samostalnosti i zadovoljstvu korisnika, njihovih roditelja i obitelji, ali i ostvarenju pomagača koji kroz ovaj posao doprinose smanjenju predrasuda i stereotipa prema osobama s invaliditetom. Korisnici su postali aktivniji u udruzi, započeli aktivan život u zajednici kroz uključivanje u sportske, kulturne i druge aktivnosti.

Programom se dugoročno potiče neovisno življenje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Osim što osiguravanjem osobne asistencije njeni korisnici ravnopravnije i aktivnije sudjeluju s ostalim članovima društva doprinosi se njihovom osnaživanju i samoodređenju za izjednačavanje mogućnosti kroz uklanjanje i smanjivanje prepreka u društvu. Do pojave usluge osobne asistencije, pomoć od obitelji te smještaj u institucije bili su najčešći oblici osobne pomoći. Usluga osobne asistencije osim ostanka u matičnoj sredini (sprečavanje institucionalizacije) i smanjenja ovisnosti o članovima obitelji omogućuje osobi s invaliditetom samostalno odlučivanje o sadržaju i načinu obavljanja svakodnevnih aktivnosti, postojanje izbora i preuzimanje kontrole nad vlastitim odlukama. Ovim programom će područje u kojem žive osobe s invaliditetom, korisnici osobne  asistencije,  konkretno Grad Sv. Ivan Zelina još više razviti podršku najugroženijim skupinama te izravno doprinijeti borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Dosadašnje iskustvo kroz provedbu projekta pokazalo je da osobe koje koriste usluge osobnih asistenata pokazuju pozitivnu promjenu u vlastitim životima te da su korisnici usluga osobnih asistenata visoko zadovoljni njihovim uslugama. Također je utvrđeno da su osobe s invaliditetom koje koriste usluge osobnih asistenata povećale socijalnu uključenost i unaprijedile kvalitetu vlastitih života, povećali samostalnost i neovisno življenje.  

                                                      

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce