Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Podrška djeci i mladima s teškoćama u razvoju

Cilj projekta je doprinijeti održivoj društvenoj integraciji djece i mladih s tjelesnim ili intelektualnim teškoćama u odgojno obrazovni sustav u lokalnoj zajednici. Cilj je poboljšanje i unaprjeđenje intelektualnog i tjelesnog zdravlja djece i mladih s teškoćama u razvoju, poboljšanje kvalitete njihova života.

Projekt "Podrška djeci i mladima s teškoćama u razvoju" uključuje niz inovativnih usluga u našoj lokalnoj zajednici kojom Udruga Srce organizira: 

  • 1. Individualizirane rehabilitacijske i funkcionalne aktivnosti (logopedska terapija, radna terapija, senzorna integracija, fizikalna terapija) 
  • 2. Radionice za djecu s teškoćama predškolske dobi postupcima rehabilitacije putem pokreta i senzoričkim postupcima.
  • 3. Integracijske kreativne, sportske , komunikacijske, glazbeno plesne igraonice te sudjelovanje na manifestacijama 
  • 4.  Pomoć učenicima s teškoćama u svladavanju nastavnih sadržaja
  • 5. Individualna i grupna savjetovanja roditelja/obitelji
  • 6. Radionica za volontere - integracijske radionice, razgovori, edukacije, organizirani odlasci na aktivnosti

Specifični ciljevi projekta su razvoj vještina i sposobnosti djece i mladih s teškoćama u stjecanju znanja u odgojno-obrazovnim ustanovama, uključivanje djece i mladih s teškoćama u razne aktivnosti udruge i lokalne zajednice za što kvalitetniji i samostalniji život , poticati kreativnost i stvaralaštvo, osnaživanje roditelja/obitelji djece i mladih s teškoćama za puno korištenje mogućnosti vlastite djece, promicanje partnerstva, solidarnosti i volonterstva u društvenoj zajednici.

U realizaciji projekta sudjelovat će stručnjaci koji će raznim aktivnostima poticati sva područja dječjeg razvoja s naglaskom na integraciju. To se želi postići rehabilitacijskim postupcima, kontinuiranom pomoći učenicima u svladavanju odgojno- obrazovnih sadržaja te grupnim radionicama i igraonicama koje doprinose cjelokupnom psihomotornom i socijalnom razvoju djece.

Od projekta se očekuje smanjenje broja djece koja se zbog odgoja i obrazovanja te rehabilitacijskih postupaka izdvajaju iz matične sredine, a čime se želi povećati kvaliteta njihova života i života cijele obitelji ( više slobodnog vremena), manje utrošenog novca, manja iscrpljenost nastala kao posljedica putovanja, te veća spremnost na rad).

 

Projekt financijski podržavaju:

      

 

 

 

 

 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce