Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Program: Klub Srce 2014. - 2017.

Trogodišnji program za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Program „Klub Srce“ provodi se od lipnja 2014. godine. Namijenjen je osobama s invaliditetom s područja grada Sv. Ivana Zelina i općine Bedenica koje su izašle iz sustava obrazovanja i za koje u zajednici ne postoje sadržaji niti aktivnosti u koje bi se mogle uključiti. Ovaj program nastavak je programa Klub Srce koji se provodio u razdoblju od 2011. – 2014. godine.

Partneri na programu su Grad i Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina.

Program „Klub Srce“ pruža socijalne usluge utemeljene na načelima dostupnosti, individualizacije i uključenosti korisnika u zajednicu, a sastoji se od tri vrste usluga: poludnevnog boravka, klupskih aktivnosti te individualne i/ili grupne psihosocijalne podrške.

POLUDNEVNI BORAVAK

Usluga poludnevnog boravka sastoji se od nekoliko setova aktivnosti, a najzastupljenije su  aktivnosti iz svakodnevnog života koje doprinose razvoju vještina i navika za samostalnije funkcioniranje u kućanstvu te obavljanju poslova izvan kuće.

U sklopu ovih aktivnosti korisnici uče kako pripremati tople i hladne napitke, različita jela, kako postaviti stol, oprati posuđe, pospremiti radni prostor, oprati i izglačati rublje, otići u kupovinu, na poštu i slične aktivnosti iz svakodnevnog života.

Aktivnosti usmjerene na razvoj vještina iz područja očuvanja zdravlja provode se s ciljem poticanja veće samostalnosti i brige o vlastitom zdravlju, osobnoj higijeni, izgledu i urednosti. U sklopu ovih aktivnosti, od posebnog značaja su radionice o zdravoj prehrani, te radionice o spolnom i reproduktivnom zdravlju.

Grupe samozastupanja usmjerene su na razvoj samoodređenja, samopoštovanja, asertivnosti, međusobnog pružanja podrške, te na razvoj vještina provođenja izbora, preuzimanja odgovornosti, informiranja o vlastitim pravima i traženja pomoći.  Iz kategorije ovih radionica posebno je važno istaknuti radionice u sklopu kojih korisnici sami određuju ciljeve koje žele postići u narednom razdoblju, koga će sve uključiti u ostvarivanje tih ciljeva te što im sve od resursa stoji na raspolaganju.

Kroz aktivnosti usmjerene na uključivanje u život zajednice korisnicima programskih aktivnosti omogućeno je stjecanje novih iskustava, dobivanje informacija potrebnih za donošenje odluka u svakodnevnom životu, širenje socijalne mreže, dobivanje informacija o resursima koji im stoje na raspolaganju te na koji način ih mogu  iskoristiti za svoju dobrobit.

S ciljem očuvanja i proširivanja znanja iz svih područja opće kulture, učenja i poboljšavanja sposobnosti čitanja i pisanja te razvoja komunikacijskih vještina, redovito se provode edukativne i komunikacijske radionice.

KLUPSKE AKTIVNOSTI

Usluga klupskih aktivnosti sastoji se od različitih kreativnih i rekreativnih radionica (likovnih, kreativnih i dramsko – glazbenih) posebno usmjerenih na stvaranje novih ideja, razvoj maštovitosti, te kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Sportske radionice i radionice terapijskog plivanja posebno su važne za očuvanje i unapređivanje zdravlja korisnika, razvijanje pravilnog odnosa prema zdravlju te održavanja fizičke pokretljivosti i samostalnog korištenja vode kao medija za kretanje.

Radi boljeg razumijevanja i uvažavanja različitosti, različitih religijskih vrijednosti i duhovnih iskustava provode se radionice duhovnosti.

Kroz sudjelovanje u radionicama društvenih igara, korisnici rade na podizanju koncentracije te razvoju socijalnih vještina.

U aktivnostima senzibilizacije i informiranja javnosti korisnici imaju priliku kroz izradu plakata za promotivni izlog, radio emisiju „Otkucaji SRCA“ te objavama članaka u novinama i na web-u,  prezentirati vlastite kompetencije i sposobnosti te aktivnosti u kojima sudjeluju.

AKTIVNOSTI PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE

Aktivnosti psihosocijalne podrškesastojale su se od fizikalnih tretmana, radno-terapijskih i logopedskih postupaka te savjetovanja. Fizikalni tretmani provodili su se radi rehabilitacije i funkcionalnog osposobljavanja korisnika. Radna terapija provodila se radi postizanja optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života, logopedski postupci radi prevladavanja jezičnih teškoća te uklanjaju problema fonacije, dok se savjetovanje provodilo kroz individualne razgovore radi poticanja odgovornog odnosa korisnika prema samome sebi, obitelji i društvu te stvaranja i održavanja odnosa s drugim ljudima, osnaživanja korisnika u suočavanju i svladavanju aktualnih teškoća, usvajanja novih načina djelovanja koja omogućuju promjenu.

Budući da većina korisnika spomenutih programskih usluga živi u ruralnim i prometno nepovezanim dijelovima Grada, dostupnost spomenutih usluga osigurava se putem organiziranog specijaliziranog prijevoza.  Programske aktivnosti svakodnevno koristi oko 20 korisnika te pored stalnih izvoditelja aktivnosti, u rad se redovito uključuju vanjski suradnici te volonteri.   

Prezentaciju trogodišnjeg programa možete pogledati na priloženom videu - https://youtu.be/t4MjDq4OWeA

U nastavku pročitajte vanjsku evaluaciju Programa.

Program je financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

 

 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce