Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Program usluga za osobe s invaliditetom – Klub Srce

Trogodišnji program za razdoblje od 1. lipnja 2020. i traje do 31. svibnja 2023. godine.

Program usluga za osobe s invaliditetom – Klub Srce započeo se provoditi 1. lipnja 2020. i traje do 31. svibnja 2023. godine. Program je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj,  mlade i socijalnu politiku, a nastavak je prethodnih trogodišnjih programa i namijenjen osobama s invaliditetom s područja grada Sv. I. Zeline, općine Bedenice i rubnih dijelova Varaždinske županije koji nakon formalnog školovanja, nemaju dostupnih sadržaja u zajednici. Partneri Programa su Grad Sveti Ivan Zelina i Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina.

Tijekom provedbe programa, osiguravaju se aktivnosti kroz grupni i individualni rad u okviru usluga poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške, radno-okupacijskih i društvenih aktivnosti, osmišljenih na temelju individualnog planiranja.

Kroz projektne aktivnosti potiče se očuvanje i stjecanje znanja i vještina, razvoj radnih navika te aktivnosti za produktivno slobodno vrijeme čiji je temeljni cilj razvoj fizičkih, kognitivnih, socijalnih, emocionalnih i mentalnih sposobnosti osoba s invaliditetom.

POLUDNEVNI I POVREMENI BORAVAK uključuje:

  • aktivnosti samostalnog života (higijena prostora, kućni poslovi, priprema jednostavnih obroka, odlazak u nabavku, upravljanje novcem),
  • samozastupanje i savjetovanje (informiranje o pravima, grupe samozastupanja i psihodramske radionice) i
  • aktivnosti održavanja i unapređenja zdravlja (posjeti liječnicima, prehrana, zaštita tjelesnog integriteta, funkcionalni treninzi, osobna higijena)

Aktivnosti se provode s ciljem stjecanja navika za svakodnevno funkcioniranje, razvijanje vještina donošenja odluka i izbora, stjecanje sigurnosti pri iznošenju stavova, informiranje o pravima te osvještavanje važnosti brige o zdravlju.

Potaknuti dosadašnjim iskustvom u prethodnim trogodišnjim programima, korisnicima je zapošljavanje jedna od nezadovoljenih potreba u svakodnevnom funkcioniranju. U RADNO-OKUPACIJSKIM AKTIVNOSTIMA poboljšat će se vještine za razvoj radnih navika kroz produktivne radionice koje će uključivati:

  • agrarne (briga o okolišu Udruge, košnja trave, sadnja i briga o cvijeću, začinskom i ljekovitom bilju u plasteniku),
  • proizvodne (proizvodi od gline, tkanine, drva) i
  • publicističke aktivnosti (pisanje medijskih objava, članaka, brošura).

U produktivnim aktivnostima simulirati će se uvjeti radnih cjelina i motivirati korisnike kroz zadani, strukturirani i ciljani rad.

Također, u drugoj i trećoj godini provedbe Programa, planira se provoditi inovativni modeli radnih aktivnosti kako bi ojačali kompetencije, samopouzdanje i samopoštovanje korisnika i povećali mogućnost ostvarivanja prava na rad. Posebno će pri tome biti važna suradnja s dionicima u lokalnoj zajednici gdje će korisnici dobiti priliku u sigurnim i kontroliranim, ali ipak realnim uvjetima pokazati stečena znanja i dobiti nova iskustva koja će doprinijeti većoj mogućnosti njihova budućeg zapošljavanja i neovisnijeg življenja (izložbeni prostor Udruge Srce „DAR“, tvrtka Krokoteks, lokalni kafići, frizerski saloni i lokalni OPG). Korisnici će tako kroz volonterski rad stjecati nova iskustva, razvijati radne navike, razvijati svoje komunikacijske sposobnosti u radnom okruženju, slijediti upute i stjecati iskustva u timskom radu. Mnogim korisnicima to će biti prvo iskustvo volontiranja u lokalnoj zajednici stoga će ih se kroz prvu godinu provedbe programa za to posebno pripremati, a imat će i osiguran nadzor od strane zaposlenika. Na taj će način dobiti priliku za praktičnu primjenu stečenih znanja i njihovu generalizaciju kroz susrete s novim osobama u različitim okruženjima. Znanja i radne navike stečene kroz osobno iskustvo doprinijeti će kvaliteti u razvoju društvenog poduzetništva.

DRUŠTVENIM AKTIVNOSTIMA razvijat će se vještine snalaženja i ponašanja u komunikaciji s drugima kroz sudjelovanje na tribinama, okruglim stolovima, manifestacijama, proslavama, izletima, kulturnim i zabavnim događanjima.

AKTIVNOSTI PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE sastoje su se od radno-terapijskih i logopedskih postupaka te savjetovanja. Radna terapija provodi se radi postizanja optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života, logopedski postupci radi prevladavanja jezičnih i komunikacijskih teškoća te uklanjaja problema fonacije, dok se savjetovanje provodi kroz individualne razgovore radi poticanja odgovornog odnosa korisnika prema samome sebi, obitelji i društvu te stvaranja i održavanja odnosa s drugim ljudima, osnaživanja korisnika u suočavanju i svladavanju aktualnih teškoća, usvajanja novih načina djelovanja koja omogućuju promjenu.

Aktivnosti se provode s heterogenom skupinom OSI, a obuhvaćene su osobe s intelektualnim, motoričkim i višestrukim teškoćama. Funkcioniranje u takvoj skupini donosi brojne izazove, ali kroz ranije iskustvo primijećeno je kako ova skupina potiče osobe na učenje jednih od drugih, međusobnu suradnju i pomaganje te veću razinu tolerancije. Osigurat će se rad u manjim skupinama poštujući pri tome specifične interese i mogućnosti svake uključene osobe.

Kroz navedeni program ostvaruje se dostupnost izvaninstitucionalnih usluga s ciljem smanjivanja socijalne isključenosti i siromaštva. Programske aktivnosti osiguravaju očuvane i poboljšane funkcionalne sposobnosti korisnika za što samostalnije i kvalitetnije kreiranje i provođenje svakodnevnog života uz korištenje kreativnog i intelektualnog potencijala za dobrobit svakog korisnika, njegovu obitelj i zajednicu u kojoj se nalazi. Kroz razvoj suradničkih odnosa u lokalnoj zajednici pojačava se socijalna kohezija kojom se izbjegava marginalizacija osoba s invaliditetom te se preveniraju razlike i društvena  isključenost.

 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce