Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Održana peta supervizija stručnih djelatnika

Objavljeno: 24.11.2020 u 14:07
Održana peta supervizija stručnih djelatnika
U okviru projekta Udruge Srce „Aktiviraj se, razvijaj se“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda održana je peta supervizija stručnjaka.

Na supervizijama sudjeluju djelatnici Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina i Dugo Selo, Grada Svetog Ivana Zeline, Udruge Srce i Krokoteksa.

Superviziju je vodila Ivana Vlahek Teskera, dipl. soc. radnica i licencirani supervizor.

Sudionici su tijekom supervizije nastavili raditi na otvorenim pitanjima s ranijih supervizija, a koja se odnose na vrste i načine pružanja kvalitetne podrške osobama s invaliditetom u cilju njihovog zapošljavanja kao i na načine ostvarivanja kvalitetne međuresorne suradnje koja je osnova za ulazak osoba s invaliditetom na tržište rada.

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška