Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Srce u zajednici - 2019. godina

U 2019. godini aktivnosti projekta "Srce u zajednici" financirani su sredstvima Zagrebačke županije u iznosu od 25.000,00 kn.

Projekt „Srce u zajednici“, u vrijednosti 25.000,00 kn financira se sredstvima Zagrebačke Županije te  provodi se jednom godišnje a baziran je na aktivnostima koje doprinose unapređenju kvalitete života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom te njihovim aktivnim  sudjelovanjem u svim segmentima lokalne zajednice i šire uz istovremeno poticanje i razvoj volonterstva.

Projektne aktivnosti svake godine se proširuju uz istovremeno proširenje i ljudi koji posredno ili neposredno sudjeluju u projektnim aktivnostima, od zajedničkih interaktivnih susreta, druženja, keramičkih, likovnih, kreativnih radionica, do raznih načina informiranja i podizanja razine svijesti o mogućnostima osoba s invaliditetom.

Ono što je izuzetno važno kao jedan od ishoda projekta je uključivanje djece s teškoćama i osoba s invaliditetom  u sve društvene sfere čime se sprječava eventualna institucionalizacija.

Sudionici ovog projekta su djeca s teškoćama, osobe s invaliditetom i njihove obitelji, djeca iz osnovnih i srednje škole, volonteri građani, članovi srodnih udruga kao što sz Udruga umirovljenika, Gljivarska udruga Amanita, Udruga mladih, Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara, likovni umjetnici, što dokazuje da projekt potiče međugeneracijsku solidarnost, senzibilitet prema različitosti te razbijanju predrasuda i stereotipa.

Ciljevi projekta:

  • jačanje podrške , razvoj samopoštovanja, samopouzdanja i socijalizacije te općeg psihofizičkog stanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom sudjelovanjem na zajedničkim projektnim aktivnostima
  • unaprjeđenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom uvođenjem novih inovativnih usluga i sudjelovanja u lokalnoj zajednici
  • informiranje, komunikacija i podizanje razine svijesti građana o pravima i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
  • jačanje volonterstva i međugeneracijske solidarnosti u široj lokalnoj zajednici

Također, dodana vrijednost projekta je uključivanje raznih društvenih grupa u volontiranje s ciljem jačanja volonterskih aktivnosti kao dugoročnog socijalnog kapitala.

Važnost ovog projekta ima golemi značaj na sve ciljane skupine te promiče zajedništvo što nam u ovom ubrzanom tempu života itekako nedostaje.

Galerija

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce