Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Institucionalna podrška Udrugama osoba s invaliditetom

Trogodišnji program za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnog društva, a institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u RH.

Institucionalna podrška je trogodišnji program Udruge odobren od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u razdoblju od 2019. – 2021. godinu u ukupnom iznosu od 374.424,00 kn. Cilj podrške je jačanje organizacijske strukture organizacije, zapošljavanje novih osoba, jačanje kapaciteta zaposlenika za samostalnu pripremu i provedbu kako nacionalnih tako i europskih projekata te pronalaženja novih načina financiranja.

Prioritet Udruge Srce kroz odobrena sredstva za institucionalnu podršku je očuvanje postojećih kapaciteta i nadogradnja usluga i kvalitete pružanja usluga s ciljem unapređenja kvalitete života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom te prepoznatljivost socijalnog pristupa u odnosu na obitelj kroz slijedeće radionice i aktivnosti:

 • Komunikacijske vještine
 • Revidiranje Strateškog plana 2015 - 2020
 • Osnaživanje i supervizija zaposlenika
 • Psihosocijalna podrška
 • Lokalno partnerstvo za inkluziju
 • Razvoj i unapređenje socijalnih usluga u zajednici
 • Kolaborativne ustanove i socijalni pristup
 • Mobilni stručni tim
 • Inkluzivno okruženje

 Osnovni strateški pravci djelovanja Udruge u iduće tri godine:

 • Zagovaranje i promocija ljudskih prava i socijalnog uključivanja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
 • Doprinos zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s invaliditetom i nezaposlenih u Hrvatskoj
 • Prevencija institucionalizacije kroz osiguravanje kvalitetnih, osobno usmjerenih socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te njihovim obiteljima

Promicanjem i djelovanjem u ovim područjima u kojima  Udruga djeluje kao produžena ruka nadležnih ministarstava, institucija i ustanova u pružanju usuga i programa, izravno će se doprinijeti prevenciji institucionalizacije (više djece upisane u redovne odgojno-obrazovne programe, rana detekcija i intervencija, pružanje i dostupnost socijalnih usluga u zajednici, jačanje kapaciteta roditelja, jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada i što samostalniji život u zajednici, poticanje i zagovaranje zapošljavanja osoba s invaliditetom).

Na ovaj način civilno društvo prestaje biti pasivni korisnik zajednice te  postaje punopravni partner u zajednici, oslonac i sigurnost za ciljanu skupinu, ali i lokalnu i regionalnu samoupravu koja će s punim povjerenjem imati ravnopravnog dionika u zajednici za prevenciju i rješavanje izazova. 

Udruzi Srce institucionalna podrška prvi put je odobrena u razdoblju od 2014. do 2016. godine, a vjerujemo kako ćemo i ovu podršku maksimalno iskoristiti za razvoj novih ideja i aktivnosti za poboljšanje i nadopunu aktivnosti i usluga koje Udruga Srce pruža.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce