Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Osobni asistenti - Trogodišnji program za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Osobni asistenti - Trogodišnji program za razdoblje od 2013. do 2015. godine
Osiguravanje usluge osobne asistencije za 2 osoba s invaliditetom s ciljem jačanja njihovog socijalnog uključivanja te daljnjeg širenja i razvoja usluge. Program je financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih

Pokret i filozofija neovisnog življenja za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta uvela je i u Hrvatsku, institut osobnih asistenata čiji je cilj poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom.

Projekt "osobnog asistenta" provodi se u sklopu udruga osoba s invaliditetom, a namijenjen je za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Projekt je pokrenulo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 2006. godine kao pilot-projekt. Pravo na usluge osobnog asistenta može se ostvariti preko udruge i to na način da udruga prijavljuje potencijalnog korisnika ove usluge slanjem svog projekata na natječaj za prijavu projekata "osobnog asistenta" koji raspisuje nadležno ministarstvo te pod uvjetom da se odbore sredstva u tu svrhu.
Udruga Srce uključila se u ovaj projekt još 2010. godine pružanjem usluge osobne asistencije za jednog korisnika, a od 2012. god. za dva korisnika.

Pomoć koju osobni asistenti pružaju je individualna i uglavnom obuhvaća pomoć u brizi o sebi, obavljanju kućanskih poslova, kupovine, administrativnih poslova, pomoć pri komunikaciji s drugima i podršku u različitim socijalnim aktivnostima. Osobe koje koriste usluge osobnih asistenata uočavaju pozitivnu promjenu u vlastitom životu te istraživanja pokazuju da su korisnici usluga osobnih asistenata visoko zadovoljni njihovim uslugama. Utvrđeno je da su osobe s invaliditetom koje koriste usluge osobnih asistenata više uključene u život zajednice te da su odnosi unutar obitelji kvalitetniji.

Od 2013. godine odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih, programi pružanja usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Udrugama koje su ih prijavile, odobreni su kao trogodišnji programi uz osiguranu financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje od 2013. do 2015. godine.
U 2013. i 2014. god. uslugu osobne asistencije Udruga Srce osigurava za još dva korisnika, vlastitim sredstvima i sredstvima donatora (Rotary club, Zelinske komunalije).

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce