Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Provedba podrške članovima obitelji osoba s invaliditetom – 4 susret

U sklopu projekta „neoviSAN“ kroz 10 zajedničkih susreta provodi se kontinuirana podrška roditelja osoba s invaliditetom. Cilj zajedničkih susreta je međusobna roditeljska podrška i osnaživanje u složenom procesu roditeljstva, te poticanje na osobni rast i razvoj kao i na korake prema osamostaljivanju njihovih odraslih članova obitelji s invaliditetom.

Dana 01. srpnja 2022. godine održan je 4. susret roditelja na temu „Psihosocijalna podrška 4“.

Radionica je održana u prostoru Udruge Srce u Svetom Ivanu Zelini, u sklopu projekta „neoviSAN“, a izvoditelj same radionice bio je ravnatelj Centra znanja PROFECTUS, g. Darko Kobetić, prof. reh.

 Tijekom radionice korištene su metode razgovora, rada u parovima, grupnog rada i diskusije.

Fokus radionice bio je na pozitivnim aspektima separacije osoba s invaliditetom od roditelja kroz stanovanje uz podršku. Kroz iznošenje iskustava osvještavani su osjećaji roditelja i načini na koje se s njima mogu nositi u cilju doprinošenja separaciji vlastite djece. Vođeni proces rezultirao je pozitivnim ishodom vlastitih prepreka i osnaživanjem roditelja za daljnji proces separacije.

 Svi roditelji su iznijeli pozitivan stav i osjećaj u odnosu na proces s kojim su suočeni.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce