Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Provedba podrške članovima obitelji osoba s invaliditetom – 8 susret

U sklopu projekta „neoviSAN“ kroz 10 zajedničkih susreta provodi se kontinuirana podrška roditelja osoba s invaliditetom. Cilj zajedničkih susreta je međusobna roditeljska podrška i osnaživanje u složenom procesu roditeljstva, te poticanje na osobni rast i razvoj kao i na korake prema osamostaljivanju njihovih odraslih članova obitelji s invaliditetom.

Dana 20.2.2022. godine održan je 8. susret roditelja na temu „Osobne granice i briga o sebi“.

Radionica je održana u prostoru Udruge Srce u Svetom Ivanu Zelini, u sklopu projekta „neoviSAN“, a izvoditelj same radionice bio je ravnatelj Centra znanja PROFECTUS, g. Darko Kobetić, prof. reh.

 Tijekom radionice korištene su metode razgovora, diskusije i iskustvenog rada.

 

Osnovni cilj radionice bio je osvještavanje osobnih granica te prepoznavanje koji tip granica roditeljinajčešće koriste u određenim situacijama. Pojašnjene su zdrave granice, rigidne, ambivalentne inepostojeće. Roditelji su tako prepoznavali u kojim odnosima koriste koji oblik granica te su prorađivali mehanizme razvoja zdravih granica u većem broju životnih okolnosti. Individualni rad bio je proveden na temu strahova kroz iskustvo jedne majke.

Fokus je bio usmjeren na strah od odvajanja nakon smrti roditelja, odnosno strah od napuštanja djeteta.

Istaknuli su značaj grupnog rada i pozitivne učinke na njihov svakodnevni život.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce