Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Provedba podrške članovima obitelji osoba s invaliditetom – 5 susret

U sklopu projekta „neoviSAN“ kroz 10 zajedničkih susreta provodi se kontinuirana podrška roditelja osoba s invaliditetom. Cilj zajedničkih susreta je međusobna roditeljska podrška i osnaživanje u složenom procesu roditeljstva, te poticanje na osobni rast i razvoj kao i na korake prema osamostaljivanju njihovih odraslih članova obitelji s invaliditetom.

Dana 06.10.2022. godine održan je 5. susret roditelja na temu „Psihosocijalna podrška 4“.

Radionica je održana u prostoru Udruge Srce u Svetom Ivanu Zelini, u sklopu projekta „neoviSAN“, a izvoditelj same radionice bio je ravnatelj Centra znanja PROFEKTUS, g. Darko Kobetić, prof. reh.

 Tijekom radionice korištene su metode razgovora, rada u parovima, grupnog rada i diskusije.

U prvom dijelu Radionice sudionici su dijelili vlastita iskustva vezana uz zabrinutosti koje su uzrokovane roditeljstvom i percepcijom vlastitog djeteta. Tijekom dijeljenja iskustava korištena je metoda povratne informacije od strane svih članova grupe koja je rezultirala osvještavanjem vlastitih zabrinutosti, trenutaka u kojima se one javljaju, načina na koje se osoba s njima nosi te kako utječu na svakodnevno funkcioniranje roditelja.

U drugom dijelu Radionice dijeljena su ugodna iskustva u proteklom periodu kao dio brige o sebi i načina osnaživanja za izazove roditeljstva. Sudionici su potaknuti da međusobno dijele emocije koje im se javljaju u aktivnostima brige o sebi što je rezultiralo osvještavanjem pozitivnih utjecaja na pojedinca. Ovakvo osvještavanje pridonosi otpornosti roditelja i potiče ih na daljnje osamostaljivanje u obiteljskom životu, kao što ih i ohrabruje da djecu potaknu u njihova životna iskustva bez prisustva roditelja.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce