Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Sastanak projektnog tima 12/11/2021

U sklopu projekta "neoviSAN", 12.11.2021. godine održan je sastanak projektnog tima. 

Na sastanku su sudjelovali voditeljica projekta, psiholog, radni terapeut, voditelj u elektroničkim medijima, stručnjak za mapiranje i ravnateljica Doma za odrasle osobe Skupnjak. 

Projekt "neoviSAN" usmjeren je na aktivnosti osnaživanja svih stručnjaka iz zajednice koji rade s OSI, članove njihovih obitelji, samih OSI kroz zapošljavanje i uključivanje u psihosocijalnu podršku i radnu terapiju te aktivnosti jačanja kapaciteta cjelokupne zajednice za pružanje usluge organiziranog stanovanja, a sve u cilju podizanja svijesti o važnosti procesa deinstitucionalizacije te prevencije institucionalizacije. 

Cilj sastanaka je osigurati zajedničko planiranje i razumijevanje svih aktivnosti u procesu provedbe projekta, praćenje dinamike provedbe te osiguranje redovne komunikacija između svih ključnih dionika koji sudjeluju u procecu razvoja usluge. 

Projekt je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda. 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce