Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Sastanak projektnog tima 24/01/2022

U sklopu projekta "neoviSAN", 24.01.2022. godine održan je sastanak projektnog tima. 

Na sastanku su sudjelovali voditeljica projekta, koordinatorica projektnih aktivnosti i financijskog upravljanja projektom,  stručnjak za mapiranje, ravnateljica i predstavnica Doma za odrasle osobe Skupnjak te predstavnica Centra za obrazovanje odraslih Validus. 

Cilj sastanaka bio je utvrđivanje datuma i plana provedbe Programa osposobljavanja za zaposlenike Doma za odrasle osobe Skupnjak i Udruge Srce. 

Projekt "neoviSAN" usmjeren je na aktivnosti osnaživanja svih stručnjaka iz zajednice koji rade s OSI, članove njihovih obitelji, samih OSI kroz zapošljavanje i uključivanje u psihosocijalnu podršku i radnu terapiju te aktivnosti jačanja kapaciteta cjelokupne zajednice za pružanje usluge organiziranog stanovanja, a sve u cilju podizanja svijesti o važnosti procesa deinstitucionalizacije te prevencije institucionalizacije. 

Projekt je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda. 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce