Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Zapošljavanje Voditelja kampanje "Ništa o našoj neovisnosti bez nas" i radnog asistenta

U sklopu projekta "neoviSAN" zaposlen je Voditelj kampanje "Ništa o našoj neovisnosti bez nas" i radni asistent za razdoblje od 01.03.2022. do 31.10.2023. godine. 

Voditelj kampanje "Ništa o našoj neovisnosti bez nas" biti će član projektnog tima i osoba zadužena za podizanje svijesti javnosti o važnosti prevencije institucionalizacije, sudjelovati će u organizaciji svih javnih kampanja, Okruglog stola, Završne konferencije, pripremati teme za izlaganje, sudjelovati u snimanju filma.Osoba će biti zaposlena 100% pola radnog vremena kroz 20 mjeseci trajanja projekta. 

Radni asistent će zaposlenoj osobi s invaliditetom, voditelju kampanje "Ništa o našoj neovisnosti bez nas" pružati podršku na samom mjestu obavljanja poslova i to: pomoć pri radu u izvršavanju radnih zadataka u skladu sa stupnjem intelektualnog statusa i razumijevanja osobe, prilagodbom tempa i složenosti radnih zadataka prema posebnostima svake osobe. Također, pružat će podršku kod odlaska u toalet, kod korištenja računala, kretanja i odlazaka na aktivnosti izvan ureda, a u okviru obavljanja posla. Uloga radnog asistenta iznimno je bitna, budući da prema dostupnim
podacima iz zajednice govorimo o osobama s invaliditetom s nikakvim ili slabim iskustvima rada. Osoba će biti zaposlena 100% pola radnog vremena tijekom 20 mjeseci projekta. 

Potpisivanje Ugovora o radu i uvođenje u posao obavljeno je u Udruzi Srce. 

Projekt "neoviSAN" je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda. 

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce